ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
มท.สั่งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา


 มท.สั่งทุกจังหวัด จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2559 ในส่วนภูมิภาค เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ทำความดี ลด ละ เลิก อบายมุข ร่วมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรมอย่างยั่งยืน


 
วันนี้ (11พ.ค.59) นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2559 ในส่วนภูมิภาค และสนับสนุนการจัดกิจกรรมในส่วนกลาง ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงในระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤษภาคม 2559 โดยกระทรวงมหาดไทยจะได้ร่วมในขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากพระบรมมหาราชวังมาประดิษฐานยังมณฑป มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะ
 
 

 
สำหรับการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัด ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง อาทิเช่น การจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร การรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนแต่งกายชุดสีขาว หรือชุดปฏิบัติธรรมสีขาว การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ลด ละ เลิกอบายมุข ทำความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส การปฏิบัติธรรมน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรมอย่างยั่งยืน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และร่วมกันประดับธงทิวตามอาคารบ้านเรือน ร้านค้า สถานที่ราชการในห้วงการจัดกิจกรรมดังกล่าว

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ยังได้รับมอบหมายให้ร่วมรณรงค์เผยแพร่ "ดอกบัวบูชา" สัญลักษณ์เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2559  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยจำหน่ายในราคาดอกละ 20 บาท จังหวัดละ 1,000 ดอก เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และสนับสนุนการจัดงานเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญของโลกประจำปี 2559

กระทรวงมหาดไทยจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาปี 2559 ณ วัด หรือสถานที่สำคัญที่แต่ละจังหวัดกำหนดจัดขึ้นทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 14 - 20 พฤษภาคม 2559 เพื่อน้อมรำลึกถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันคล้าย วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 พ.ค. 2559 เวลา : 13:13:11

23-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 23, 2024, 6:39 am