ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เมืองไทยประกันภัยเผยไตรมาส 1/59 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 209.9 ลบ.


 


บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ ไตรมาส 1/59 มีกำไรสุทธิ 209.9 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 3.56 บาทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 237.56 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 4.03 บาท
         
 
 
                      บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ
                             งวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 สรุปได้ดังนี้


                                              สอบทาน/ตรวจสอบ
                        สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม      (หน่วย : พันบาท)

                                                       ไตรมาส 1

                                     ปี             2559               2558
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                      209,896         237,564
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)       3.56               4.03


 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 พ.ค. 2559 เวลา : 17:29:53

19-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 19, 2024, 7:23 am