ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รมว.แรงงานสั่งทุกหน่วยงานดูแลผู้ได้รับผลกระทบกรณีปิด รพ.เดชา


 


นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึง กรณีกระทรวงสาธารณสุขสั่งปิดโรงพยาบาลเดชา เป็นระยะเวลา 30 วัน หรือจนกว่าจะสามารถหาผู้ประกอบการใหม่ได้นั้น ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงแรงงานให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยใกล้ชิดและเร่งด่วน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ กลุ่มลูกจ้างของ รพ.เดชา จำนวน 179 คน ที่มายื่นข้อเรียกร้องที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 
 

โดยมอบหมายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดูแลด้านสวัสดิการตามข้อกฎหมาย หากมีการเลิกจ้างจะต้องได้รับค่าชดเชย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน และหากมีความจำเป็นให้นำเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วย และดูแลการได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ของสำนักงานประกันสังคม หากมีการเลิกจ้างและหากมีความประสงค์เปลี่ยนงาน กรมการจัดหางานได้เตรียมตำแหน่งรองรับไว้แล้ว ตลอดจนหากมีความต้องการเปลี่ยนอาชีพ หรือประสงค์ประกอบอาชีพอิสระ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็มีความพร้อมในการพัฒนาทักษะฝีมือตามความต้องการด้วย

นายธีรพลฯ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนที่ 2 คือ กลุ่มผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิกับ ร.พ.เดชา จำนวนประมาณ 40,000 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ดำเนินการโดยเบื้องต้นได้เตรียมการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตนไว้ ดังนี้คือ ให้มีการเปลี่ยนโรงพยาบาล โดย สปส. อยู่ระหว่างการประสานงาน สำหรับกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ผู้ประกันตนสามารถรักษาได้ทุกโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้ประกันตนรักษาตัวอยู่ใน รพ.เดชา 5คน กระทรวงแรงงานได้เปลี่ยนให้ไปรักษาตัวที่ รพ.จุฬาฯเรียบร้อยแล้วด้วย

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 พ.ค. 2559 เวลา : 18:04:55

23-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 23, 2024, 4:38 am