ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ขนส่งฯแนะเลือกใช้บริการวินมอเตอร์ไซด์ถูกต้องตามกม.สังเกตป้ายทะเบียนพื้นสีเหลือง


 


กรมการขนส่งทางบก แนะประชาชนเลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งรถและคนผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม มีประวัติผู้ขับรถในระบบ สามารถติดตามตัวได้ทันทีกรณีให้บริการไม่พึงประสงค์ ประชาชนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย ระบุสังเกตรถจักรยานยนต์สาธารณะถูกกฎหมายต้องป้ายทะเบียนสีเหลือง สวมเสื้อวินรูปแบบใหม่ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงกรณีที่มีการแชร์คลิปเหตุการณ์ผู้โดยสารเรียกใช้บริการ Grab Bike จนเป็นเหตุเข้าใจผิดกันระหว่าง Grab Bike และผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะบริเวณ หน้าหอพัก CU i-house จุฬาซอย 9 จากเหตุการณ์ดังกล่าวกรมการขนส่งทางบกไม่ปฏิเสธการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการเรียกใช้บริการรถสาธารณะ แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบที่กฎหมายอนุญาตและไม่ขัดต่อการจัดระเบียบของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 
 
ซึ่งลักษณะของรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ใช้รับส่งผู้โดยสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย สังเกตได้จากแผ่นป้ายทะเบียนรถซึ่งต้องเป็นพื้นสีเหลือง ตัวอักษรสีดำ และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมเสื้อวินรูปแบบใหม่ มีบัตรติดเสื้อ โดยข้อมูลตัวคน บัตร และรถ ต้องถูกต้องตรงกัน มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ผ่านการอบรมและทดสอบตามมาตรฐานการออกใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ให้บริการในเส้นทางหรือท้องที่ที่ได้รับอนุญาตและเรียกเก็บค่าโดยสารต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด 

ทั้งนี้ ผู้โดยสารรถจักรยานยนต์สาธารณะทุกคนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และได้รับการให้บริการที่ปลอดภัยและมีมาตรฐานคุณภาพ เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกมีข้อมูลประวัติ ผู้ขับขี่ทุกคน รถทุกคัน ทำให้ติดตามตัวได้ทันทีในกรณีให้บริการไม่พึงประสงค์หรือกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งในส่วนของการกระทำของผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะที่แสดงกิริยาวาจาไม่เหมาะสมในเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น กรมการขนส่งทางบกโดยกองตรวจการขนส่งทางบกได้ลงพื้นที่ตรวจสอบวินรถจักรยานยนต์สาธารณะดังกล่าวทันที และได้ว่ากล่าวตักเตือน พร้อมบันทึกประวัติไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ เพื่อติดตามพฤติกรรมต่อไป 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกับกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1 รอ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดระเบียบการให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการ โดยในส่วนของกรมการขนส่งทางบกได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจการขนส่งทางบกลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะอย่างต่อเนื่อง
 
หากตรวจสอบพบการฝ่าฝืนกฎหมาย นำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มาใช้รับ-ส่งผู้โดยสาร ไม่แสดงใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ แต่งกายไม่ถูกต้องตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ซึ่งกำหนดให้ผู้ขับขี่ต้องสวมเสื้อวิน พร้อมติดบัตรประจำตัวผู้ขับรถ สวมหมวกนิรภัย ปฏิเสธผู้โดยสาร หรือไม่ส่งผู้โดยสารตามสถานที่ที่ได้ตกลงกันไว้ เปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุดทุกราย และส่งตัวเข้ารับการอบรมเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมและสร้างจิตสำนึก การให้บริการที่ดี พร้อมจัดเก็บประวัติการกระทำความผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดและป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ 

กรณีพบการกระทำความผิดซ้ำดำเนินมาตรการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ ซึ่งหากถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถแล้ว จะไม่สามารถดำเนินการขอใหม่ได้จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 3 ปี หากประชาชนพบรถจักรยานยนต์สาธารณะกระทำผิดกฎหมาย ให้บริการไม่ปลอดภัย แจ้งได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

 


บันทึกโดย : วันที่ : 12 พ.ค. 2559 เวลา : 08:50:04

19-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 19, 2024, 7:20 am