ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เอสเอ็มอีแบงก์ เปิดตัวสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียววงเงินโครงการ1หมื่นล.


 


เอสเอ็มอีแบงก์ เปิดตัวสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท สนับสนุน SMEs จดแจ้งบัญชีเดียว ดอกเบี้ยต่ำ 5% ปีแรก พร้อมเงื่อนไขพิเศษสุด
 

ในวันนี้ (18 พ.ค.2559) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์)  ได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กับ นางพรรณขนิตตา บุญครอง ประธานกรรมการบริหาร และนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ เอสเอ็มอีแบงก์ ร่วมกันแถลงข่าว
 

 
โครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว เอสเอ็มอีแบงก์ได้ดำเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs จดแจ้งบัญชีเดียวกับกรมสรรพากรในช่วงระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 15 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นไปตามที่รัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดมาตรการบัญชีชุดเดียว และการยกเว้น และลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs โดยเอสเอ็มอีแบงก์ ได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่จดแจ้งบัญชีเดียวดังกล่าว ได้มีเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่อง ในการพัฒนาผลิตภาพการผลิตหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้ง ขยาย ปรับปรุงกิจการ โดยมี 5 เงื่อนไขพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการเข้าสู่แหล่งทุนของธนาคาร  
 

ทั้งนี้  5 เงื่อนไขพิเศษ ของสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว คือ ให้กู้สูงสุดรายละ 5 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำ 5% ในปีแรก และปลอดชำระเงินต้นนาน 5 เดือน ผ่อนนาน 5 ปี นอกจากนี้ ถ้าเอกสารครบถ้วนเป็นไปตามเงื่อนไขธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อใช้เวลารวดเร็วภายในเวลา 5 วันทำการ และสามารถใช้ บสย. ค้ำประกัน หรือ จะใช้หลักประกันตามหลักเกณฑ์ปกติของธนาคาร 
 

อย่างไรก็ตาม สำหรับคุณสมบัติของผู้กู้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์เงื่อนไขพิเศษจากสินเชื่อบัญชีเดียวดังกล่าว จะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีการยื่นงบการเงินกับหน่วยราชการตั้งแต่ 2 รอบปีบัญชีขึ้นไป และต้องผ่านการคัดกรองจากหน่วยงานพันธมิตรที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับทางธนาคาร
 
 
ซึ่งในวันนี้ เอสเอ็มอีแบงก์ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ 3 หน่วยงานพันธมิตร คือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่จะคัดกรองผู้ประกอบการในโครงการต่างๆที่อยู่ภายใต้การดูแล  เช่น โครงการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการภายใต้การยกระดับผู้ประกอบการ หรือ โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ AEC ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น ส่งสมาชิกเข้าร่วมโครงการกับธนาคาร  รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรที่ธนาคารเคยลงนามความร่วมมือก่อนหน้านี้ กว่า 100 หน่วยงาน  เช่น  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หอการค้าไทย  สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เป็นต้น จะเข้าร่วมคัดกรองสมาชิกของแต่ละสมาคมเข้าร่วมโครงการด้วยเช่นกัน เพื่อให้ประโยชน์กับสมาชิกได้โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำและเงื่อนไขพิเศษจากธนาคาร ส่วนกรมสรรพากร  ซึ่งเป็นต้นเรื่องของการจดแจ้งบัญชีเดียวนั้น จะช่วยสนับสนุนในเรื่องข้อมูลและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SMEs ต่อไป 

อย่างไรก็ตาม  เพื่อให้สินเชื่อ  SMEs บัญชีเดียว ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ธนาคารได้เปิดโอกาสให้นิติบุคคลที่จดแจ้งบัญชีเดียว ที่เพิ่งเริ่มส่งงบการเงิน หรือ ผู้ประกอบการ SMEs นิติบุคคล ทั่วไป และ บุคคลธรรมดา ที่ไม่ได้จดแจ้งบัญชีเดียวกับกรมสรรพากร  มีโอกาสใช้บริการสินเชื่อดังกล่าวด้วยเช่นกัน  โดยสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจะปรับไปเป็นตามที่ธนาคารกำหนด  
 

ธนาคารเชื่อว่าผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SMEs บัญชีเดียวนี้ จะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยสร้างโอกาสเข้าสู่แหล่งทุนของธนาคารทั้งด้านสินเชื่อและเติบโตไปสู่การร่วมลงทุน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนนโยบายการจัดทำบัญชีชุดเดียวของรัฐบาล และส่งผลบวกต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภาพรวมและการจ้างงานต่อไป
 
 

LastUpdate 18/05/2559 14:44:27 โดย : Admin

13-04-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 13, 2024, 12:30 pm