ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ธปท.แจงบัตรแถบแม่เหล็กยังใช้ได้ถึง 31 ธ.ค.62 /ขอเปลี่ยนเป็นชิปการ์ดมีค่าธรรมเนียม


 


นางทองอุไร ลิ้มปิติ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้แจงว่า ตามที่มีข้อความเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ในช่องทางต่างๆ เกี่ยวกับการออกบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตแบบชิป ธปท. ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการออกบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตแบบชิป ดังนี้

1. ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป บัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตใบใหม่ที่ธนาคารพาณิชย์ ทุกธนาคารออกให้แก่ลูกค้าจะเป็นบัตรแบบชิป ซึ่งมีความปลอดภัยในการใช้งานมากกว่าบัตรแบบแถบแม่เหล็ก ที่มีอยู่เดิม
 
2. บัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตแบบแถบแม่เหล็ก (Magnetic Card) ที่มีอยู่เดิม ยังสามารถใช้ทำธุรกรรมทางการเงินกับตู้เอทีเอ็มทุกตู้ได้ตามปกติต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งธนาคารพาณิชย์จะทยอยเปลี่ยน บัตรแบบแถบแม่เหล็กเดิมให้เป็นบัตรแบบชิปเมื่อบัตรแบบแถบแม่เหล็กเดิมหมดอายุ หรือตามกำหนดที่ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งจะแจ้งให้ลูกค้าทราบต่อไป
 
3. หากผู้ถือบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตแบบแถบแม่เหล็ก มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนบัตรเป็นบัตร แบบชิป สามารถแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนบัตรได้ที่ธนาคารผู้ออกบัตร โดยมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนบัตรและค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตเป็นไปตามอัตราและเงื่อนไขที่ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งกำหนดไว้
 
4. ธนาคารพาณิชย์บางแห่งอาจยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนบัตรเป็นแบบชิปให้แก่ลูกค้าเป็นการชั่วคราว เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้บัตรแบบชิปซึ่งมีความปลอดภัยสูง และเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้าผู้ใช้บริการในระยะแรก ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งกำหนด
 
5. บัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตแบบชิปสามารถใช้งานได้กับตู้เอทีเอ็มของธนาคารผู้ออกบัตรได้ตามปกติ ทุกตู้และทุกพื้นที่ อย่างไรก็ดี ในระยะแรก อาจมีตู้เอทีเอ็มบางตู้ในบางพื้นที่ของบางธนาคาร ที่ยังไม่พร้อมรองรับ การทำธุรกรรมของบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตแบบชิปต่างธนาคาร ซึ่งอาจทาให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกบ้าง โดยเครื่องเอทีเอ็มที่ยังไม่พร้อมรองรับการใช้บัตรชิปต่างธนาคารจะแสดงข้อความให้ผู้ใช้บริการทราบ

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์บัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตที่ธนาคารพาณิชย์ให้บริการในปัจจุบันมีความหลากหลาย และมีเงื่อนไขการให้บริการและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ใช้บริการควรสอบถามรายละเอียดและ เงื่อนไขการให้บริการของผลิตภัณฑ์บัตรแต่ละประเภทก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ เพื่อให้ได้รับบริการที่เหมาะสมกับความต้องการใช้ของตนเอง โดยผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ธนาคารพาณิชย์ Website ของ ธนาคารพาณิชย์ หรือสามารถเรียกดูค่าธรรมเนียมบัตรเปรียบเทียบทุกธนาคารได้ที่ Website ของธนาคาร แห่งประเทศไทย (www.bot.or.th)

หากผู้ถือบัตรมีข้อสงสัยหรือไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตแบบชิปสามารถติดต่อสอบถามไปยังธนาคารเจ้าของบัตรได้โดยตรงตามหมายเลข Call Center ของแต่ละธนาคารหรือที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 1213
 

 
 

 

LastUpdate 19/05/2559 14:16:35 โดย : Admin

16-04-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 16, 2024, 5:06 am