ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
จับตามองตลาด 'ฮิสแปนิก' โอกาสสำคัญทางการค้าในต่างแดน


 


นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชากรฮิสแปนิก (Hispanic) หรือกลุ่มประชากรในสหรัฐอเมริกาที่มีรากฐานมาจากประเทศที่ใช้ภาษาสเปน มีจํานวนถึง 55 ล้านคน และมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีการคาดการณ์ว่าในปี 2593 อัตราการขยายตัวของประชากรฮิสแปนิกในสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 167 เปรียบเทียบกับอัตราการขยายตัวของประชากรทั้งหมดของสหรัฐฯ ที่ร้อยละ 42 ประชากรฮิสแปนิกในสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นเป็น 127 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 29 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งนับว่ามีอัตราการเติบโตประชากรมากกว่ากลุ่มเชื้อชาติอื่นๆ ถึง 4 เท่าและจะเป็นกลุ่มเชื้อชาติที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ
 

“ตัวเลขการเติบโตของประชากรฮิสแปนิกในสหรัฐฯ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อตัวเลขการจับจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย จากการได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นทำให้คนกลุ่มนี้มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงทําให้ตลาดสหรัฐฯ ในปัจจุบันมีโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคชาวฮิสแปนิกจึงเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพมากในตลาดสหรัฐฯ และจะเป็นผู้กําหนดทิศทางทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในอนาคต” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว
 
 

ประชากรฮิสแปนิกที่มีระดับรายได้ตั้งแต่ 50,000 เหรียญสหรัฐฯ ขึ้นไป มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.64 ส่วนประชากรฮิสแปนิกที่มีระดับรายได้ 20,000 – 49,000 เหรียญสหรัฐฯ และ ต่ำกว่า 20,000 เหรียญสหรัฐฯ มีสัดส่วนลดลงร้อยละ 0.98 และร้อยละ 1.64 ตามลําดับ ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ผู้บริโภคกลุ่มนี้จะกลายเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ดังนั้นผู้ประกอบการไทยจึงควรให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้อย่างจริงจัง และศึกษาผู้บริโภคชาวฮีสแปนิกให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

 
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในภูมิภาคอเมริกา เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทย จึงได้เชิญผู้นำเข้าและนักธุรกิจรายสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารโดยเน้นกลุ่มฮิสแปนิก เข้าเยี่ยมชมงาน THAIFEX-World of Food Asia 2016 งานแสดงสินค้าอาหารที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคมนี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในจำนวนนี้ประกอบด้วยผู้บริหารจากบริษัท Northgate Markets ซึ่งเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นฮิสแปนิกทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย มี 38 สาขา มียอดขายประมาณ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี และมีบริษัทลูก Northgate Trading ดำเนินการจัดหาและกระจายสินค้าต่อไปยังภูมิภาคลาตินอเมริกา บริษัท Transnational Foods, Inc. ผู้นำเข้าและจำหน่ายอาหารในสหรัฐฯ ตอนใต้ ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทลาติโนที่ใหญ่ที่สุดในรัฐฟลอริดา บริษัท H.C. Foods และบริษัท Eastland Food Corporation ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มให้กับซุปเปอร์มาร์เก็ตในสหรัฐฯ เป็นต้น
 

นอกจากนี้ภายในงาน THAIFEX 2016 ยังมีโครงการสัมมนา Thailand’s Next Big Opportunity: The US Hispanic Market เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาพรวมตลาด  ช่องทางการตลาด ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มฮิสแปนิก และโอกาสทางการตลาดของสินค้าจากประเทศไทย ตลอดจนจัดกิจกรรมสร้างพันธมิตรและเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้นำเข้าต่างประเทศ กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกรายบริษัทแบบ 1 ต่อ 1 จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สินค้าไทยที่มีศักยภาพให้แก่ผู้ซื้อผู้นำเข้ากลุ่มฮิสแปนิกจากต่างประเทศ  เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของสินค้าอาหารไทย ทั้งด้านปริมาณและมูลค่า

 
งาน THAIFEX-World of Food Asia 2016  วันเจรจาธุรกิจวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 – 18.00 น. และวันจำหน่ายปลีกวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 – 20.00น. ณ? อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 และอาคาร Impact Exhibition Center Hall 1-4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.thaitradefair.com และ www.worldoffoodasia.com หรือสายด่วนการค้าระหว่างประเทศ 1169

 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 พ.ค. 2559 เวลา : 16:11:37

13-04-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 13, 2024, 1:37 pm