ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เตือนคนหางานประสงค์ไปทำงานสิงคโปร์ทำสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร


 

กรมการจัดหางานเตือนคนหางานที่ประสงค์จะไปทำงานในประเทศสิงคโปร์ ต้องไปทำงานด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งควรมีนายจ้างและได้รับใบอนุญาตการทำงานก่อนที่จะเดินทางไปทำงาน โดยต้องมีการทำสัญญาจ้างอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันปัญหาการค้างจ่ายค่าจ้างจากนายจ้างและปัญหาการไม่มีงานทำในประเทศสิงคโปร์

 
นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานได้รับแจ้งจากสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ว่ามีแรงงานไทยที่ทำงานในสถานบันเทิงประเทศสิงคโปร์ ตำแหน่งนักร้องและนักดนตรีร้องทุกข์จากการถูกนายจ้างค้างชำระค่าจ้าง และจ่ายค่าจ้างไม่ตรงตามที่ตกลงกันไว้เนื่องจากไม่ได้ทำสัญญาการจ้างงานกับนายจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร และปัญหาการไม่มีงานทำเนื่องจากเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ในฐานะนักท่องเที่ยว ดังนั้นเพื่อป้องกันมิให้แรงงานไทยเสี่ยงต่อการถูกเอาเปรียบเรื่องค่าจ้าง สวัสดิการ
 
 
 
รวมทั้งเสี่ยงจากการเดินทางไปแล้วไม่มีงานทำ กรมการจัดหางานจึงขอประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนคนหางานที่ประสงค์จะไปทำงานในประเทศสิงคโปร์ ต้องไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยควรที่จะมีนายจ้างและได้รับใบอนุญาตการทำงานก่อนที่จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ ต้องมีการทำสัญญาการจ้างงานที่เป็น  ลายลักษณ์อักษร และศึกษารายละเอียดสัญญาการจ้างงานให้ชัดเจน เรียนรู้สภาพสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ ค่าครองชีพ และวัฒนธรรมของประเทศสิงคโปร์ด้วย
 
โดยสามารถศึกษาวิธีการเดินทางไปทำงานในประเทศสิงคโปร์ด้วยตนเอง   อย่างถูกต้องได้ที่เว็บไซต์ http://www.mol.go.th/anonymouse/foreignlabour/39818 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 224506708-9 หรือ สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 พ.ค. 2559 เวลา : 16:19:16

13-04-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 13, 2024, 1:44 pm