ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ปภ.ประสาน 10 จังหวัด เตรียมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่ 20 - 25 พ.ค.นี้


 


กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 10 จังหวัด ภาคใต้และภาคตะวันออก เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักและวาตภัยจากคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 20 - 25 พฤษภาคม 2559 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย จัดชุดเคลื่อนที่เร็วและเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง กรณีสถานการณ์รุนแรง ให้ดำเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อประสานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที
 
          
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ในช่วงวันที่ 20 – 25 พฤษภาคม 2559 ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง ทำให้พื้นที่รับลมบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักและคลื่นลมแรง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ประสาน 10 จังหวัด
 
 
 
แยกเป็น ภาคใต้ 6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ภาคตะวันออก 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด รวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อมรับมือป้องกันและแก้ไขปัญหาจาก ฝนตกหนักและวาตภัยจากคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 20 – 25 พฤษภาคม 2559 โดยจัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภัยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยตลอด 24ชั่วโมง
 
รวมถึงจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว เครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดภัย กรณีสถานการณ์รุนแรงได้เน้นย้ำให้ดำเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แผนปฏิบัติการ และแผนเผชิญเหตุของอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประสานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที พร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
 
โดยการติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด พร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ชาวประมงและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลบริเวณฝั่งอันดามันและอ่าวไทย ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและประกอบกิจกรรมทางทะเล เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ท้ายนี้ ผู้ประสบภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป


 

LastUpdate 19/05/2559 16:23:06 โดย : Admin

19-04-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 19, 2024, 11:38 pm