ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ธปท.เตือนร้านค้าระวังความเสี่ยงกรณีรับชำระเงินจากผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับใบอนุญาต


 


ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)ออกข่าวธปท.ฉบับที่ 26/2559เรื่อง ความเสี่ยงของร้านค้าและสถานประกอบการที่เลือกวิธีการรับชำระเงินจากผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับใบอนุญาต

ด้วยปัจจุบันปรากฏว่ามีตัวแทนให้บริการรับชำระเงินของผู้ให้บริการต่างประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางการในประเทศไทย มาให้บริการแก่ร้านค้าและสถานประกอบการอย่างแพร่หลายในหลายจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการชำระเงินค่าสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวต่างประเทศดังกล่าว โดยลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินโดยตรงให้กับร้านค้าและสถานประกอบการในประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอแนะนำให้ร้านค้าและสถานประกอบการตระหนักถึงความเสี่ยงจากการเลือกวิธีการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการจากตัวแทนของผู้ให้บริการต่างประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาตว่า อาจมีความเสี่ยงในการได้รับชำระเงิน โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างกัน เนื่องจากตัวแทนดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และไม่ได้รับการคุ้มครองจากหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลในประเทศไทย

ธปท. ขอให้ร้านค้า สถานประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับวิธีการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ สัญญาที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงของการไม่ได้รับชำระเงิน และสถานะทางกฎหมายของตัวแทนและผู้ให้บริการ ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อของผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 ภายใต้การกำกับดูแลของทางการในประเทศไทย ได้จากเว็บไซต์ของ ธปท. https://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/OversightOfEmoney/ListOfEmoney/Pages/eMoneyProvider.aspx
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 พ.ค. 2559 เวลา : 17:05:06

16-04-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 16, 2024, 5:00 am