ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 234 รูปที่ท้องสนามหลวงเนื่องในวันวิสาขบูชา


 


วันนี้ ( 20 พ.ค.59) เวลา 07.00 น. นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2559 โดยมี พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป และพระสงฆ์ จำนวน 234 รูป รับบิณฑบาต ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ และหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2559
 
โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ  พิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราช พิธีถวายพระราชกุศลเจริญจิตภาวนา พิธีเทศน์มหาชาติ พิธีถวายพระราชกุศลเจริญจิตภาวนา กิจกรรมกวนข้าวทิพ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสี่มุมเมือง นิทรรศการส่งเสริมพระพุทธศาสนา พิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ประจำรัชกาลราชวงศ์จักรีและการแสดงส่งเสริมพระพุทธศาสนา (ธรรมบันเทิง) นอกจากนี้ ในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากพระบรมมหาราชวัง มาประดิษฐานบนมณฑป มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ให้ประชาชนสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยจะอัญเชิญกลับในวันนี้ (20 พ.ค.59) เวลา 22.00 น.

ทั้งนี้ ในเวลา 18.00 น. จะมีพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีเวียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ และในเวลา 20.00 น. ผู้แทน 4 เหล่าทัพและพุทธศาสนิกชนจะร่วมกันทอดผ้าป่าสี่มุมเมือง ณ พลับพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
 

บันทึกโดย : วันที่ : 20 พ.ค. 2559 เวลา : 09:29:17

14-04-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 14, 2024, 8:50 am