ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กรมปศุสัตว์โชว์ผลงานปราบปรามสารเร่งเนื้อแดง


 


นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะโฆษกกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามนโยบายของพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้ทุกหน่วยงานมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด เพื่อยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety) แก่ผู้บริโภค สำหรับกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการตรวจสอบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านปศุสัตว์ เพื่อปกป้องให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ที่มีมาตรฐานและปลอดภัย 

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ สามารถบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องด้านปศุสัตว์ โดยเฉพาะการจับกุมและปราบปรามการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงสุกร ด้วยการจัดหน่วยปฏิบัติการพิเศษลงพื้นที่สุ่มตรวจปัสสาวะสุกรมีชีวิตที่รอเข้าโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่อง ตามยุทธการ “สินค้าเกษตรปลอดภัย” ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558-10 พฤษภาคม 2559 ตรวจพบฟาร์มสุกรที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงจากปัสสาวะที่โรงฆ่าสัตว์ จำนวน 59 ฟาร์ม อยู่ระหว่างการสอบสวนและดำเนินคดี 37 ฟาร์ม ดำเนินคดีแล้ว 22 ฟาร์ม และศาลพิพากษาแล้ว 2 ราย โดยมี 1 คดี ที่ศาลพิพากษาแล้วนั้น ตัดสินให้จำคุกเจ้าของฟาร์มสุกรโดยไม่มีการรอลงอาญา
 
 

“จากการดำเนินการตรวจสารเร่งเนื้อแดงอย่างต่อเนื่อง ทั้งการตรวจจับที่ฟาร์มและโรงเชือด  มีการทำลายซากสุกร ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ทำให้การลักลอบการใช้สารเร่งเนื้อแดงลดลงเป็นอย่างมาก ทั้งหมดเกิดจากความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกรผู้เลี้ยง และผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรให้ปลอดสารปลอดภัยต่อผู้บริโภค” รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว

นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายกับโรงฆ่าสัตว์เถื่อน ปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558-10 พฤษภาคม 2559 จับกุมและดำเนินคดีทั้งหมด 99 แห่ง ศาลพิพากษาแล้ว 37 แห่ง ขณะที่การดำเนินงานตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยของโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาต (ฆจส.2) ปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558-31 มีนาคม 2559 โดยทำการตรวจสอบทั้งหมด 2,167 แห่ง แล้วส่งหนังสือแจ้งเตือนให้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว176 แห่ง สั่งพักใช้ใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขให้ผ่านมาตรฐาน 3 แห่ง และยกเลิกกิจการภายหลังการตรวจสอบแล้ว 119 แห่ง

ทั้งนี้ หากพบผู้กระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านปศุสัตว์ โปรดแจ้งเบาะแสได้ที่ โทร.โทร. 0-2653-4444 ต่อ 3353 และ 3357  เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 20 พ.ค. 2559 เวลา : 17:01:00

19-04-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 19, 2024, 11:53 pm