ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กรมขนส่งฯเดินหน้าแก้ปัญหาบริการแท็กซี่จังหวัดแหล่งท่องเที่ยว


 


นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกดำเนินการเข้มข้นจริงจังเพื่อแก้ไขปัญหาการให้บริการรถแท็กซี่ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและภาพลักษณ์การท่องเที่ยว โดยเพิ่มมาตรการกวดขันและขยายพื้นที่ดำเนินการให้ครอบคลุมในจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี (สมุย) ภูเก็ต กระบี่ ชลบุรี (พัทยา) และเชียงใหม่ โดยให้สำนักงานขนส่งจังหวัดร่วมมือกับหน่วยงานทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองประจำท้องที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและดูแลการให้บริการของรถแท็กซี่ ตามความเหมาะสมของพื้นที่และสอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ.ถึง วันที่16 พ.ค. 2559 พบรถแท็กซี่กระทำความผิดทั้งสิ้น 213 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร 63 ราย ความผิดเกี่ยวกับการแต่งกายและบัตรประตัวผู้ขับรถ (บัตรติดหน้ารถ) 37 ราย อุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้อง 26 ราย ไม่แสดงใบอนุญาตขับรถสาธารณะ 20 ราย
         
สำหรับปัญหารถแท็กซี่ไม่ใช้มาตรค่าโดยสารซึ่งเป็นปัญหาสำคัญลำดับต้นๆ ของแท็กซี่ในส่วนภูมิภาค ได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งแต่ละจังหวัดดำเนินการกวดขันผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่องจริงจัง และให้สำรวจตรวจสอบกรณีจังหวัดที่มีอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ต่ำและไม่มีการปรับมานานทำให้เกิดความไม่คุ้มทุนแก่ผู้ประกอบการ โดยให้รวบรวมข้อมูล และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตราค่าโดยสารในพื้นที่โดยละเอียดเพื่อนำเสนอพิจารณาปรับอัตราค่าโดยสารให้เป็นธรรมแก่ทั้งผู้ประกอบการและผู้โดยสารต่อไป 
 
 
 
ส่วนการดำเนินการตรวจสอบการให้บริการในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย บริเวณห้างสรรพสินค้าย่านราชประสงค์ ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศ ยานสุวรรณภูมิ ถนนเยาวราช ซอยนานา ถนนสุขุมวิท วัดพระแก้ว และบริเวณโดยรอบสนามหลวง สถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง 3 แห่ง

ทั้งนี้ มาตรการกวดขันแท็กซี่ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยและการท่องเที่ยว เช่น การปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร ไม่ส่งผู้โดยสารตามสถานที่ที่ได้ตกลงไว้ ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร และเรียกเก็บอัตราค่าโดยสารเกินที่ทางราชการกำหนด โดยให้ลงโทษในอัตราโทษสูงสุดทุกกรณี หากพบพฤติกรรมผิดซ้ำซากในข้อหาความผิดเดิม พิจารณาพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที 

ในส่วนกรณีความผิดทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวร้ายแรง เช่น พฤติกรรมลามกอนาจาร ส่งตัวดำเนินคดีและเพิกถอนใบอนุญาตทันที เพื่อยกระดับรถโดยสารสาธารณะให้เป็นบริการที่มีมาตรฐาน เสริมสร้างภาพลักษณ์แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งนี้ หากประชาชนพบปัญหาแท็กซี่ให้บริการไม่เป็นธรรม เอาเปรียบผู้โดยสาร สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 20 พ.ค. 2559 เวลา : 17:11:45

16-04-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 16, 2024, 5:42 am