ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เอกชน 69 รายยื่นซองประมูลข้าวในสต็อกรัฐรอบ 4


 


นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เปิดให้เอกชนที่สนใจเข้ายื่นเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อการยื่นซองเสนอราคาประมูลข้าวในสต็อกของรัฐ ครั้งที่ 4/59 ปริมาณกว่า 2.23 ล้านตัน จาก 172 คลัง ใน 35 จังหวัด  ภายหลังการปิดรับซอง ปรากฏว่ามีผู้สนใจยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ จำนวน 69 ราย  ซึ่งกรมฯ จะประกาศรายชื่อผู้เสนอซื้อที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ในวันที่ 15 มิ.ย.59 เวลา 09.00 น. หรือสามารถดูรายชื่อได้ที่ www.dft.go.th โดยผู้เสนอซื้อที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นสามารถยื่นซองเสนอซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐได้ในวันเดียวกันนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. และจะเปิดซองเสนอราคาซื้อต่อหน้าสาธารณชน ตั้งแต่เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป ที่ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารกองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ
           
"ขั้นตอนต่อไป กรมฯ จะร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมการค้าภายในดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้เสนอซื้อทั้ง 69 ราย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้เสนอซื้อที่กำหนด ซึ่งหากปรากฏภายหลังว่าผู้ซื้อรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศกำหนดจะถือว่าผู้เสนอซื้อรายนั้นขาดคุณสมบัติและไม่สามารถยื่นเสนอซื้อข้าวในสต็อกของรัฐได้"

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า มั่นใจว่าข้าวที่นำออกประมูลในครั้งนี้ จะได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการค้าข้าว ผู้ส่งออก และโรงสี และจะไม่กระทบกับราคาข้าวในตลาด เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ประกอบกับตลาดโลกยังมีความต้องการข้าวอีกเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ราคาข้าวในตลาดมีราคาสูงขึ้น แต่ถ้าเอกชนเสนอราคาซื้อข้าวต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่กำหนด ก็จะไม่ขายให้ เพื่อป้องกันกระทบกับราคาในตลาด และป้องกันความเสียหายต่อภาครัฐ 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 13 มิ.ย. 2559 เวลา : 16:25:38

28-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 28, 2024, 11:34 pm