ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
คกก.ปฏิรูปรพ.ชุมชนเสนอปรับเป็นรพ.ประชารัฐ ที่ไม่ช้า ราคาไม่แพง


 


คณะกรรมการปฏิรูปโรงพยาบาลชุมชน เสนอปรับโรงพยาบาลชุมชนเป็นโรงพยาบาลประชารัฐ ที่ปรับระบบไม่ต้องรอนาน และค่ารักษาไม่แพง ด้วยการปฏิรูป 4ด้านคือระบบบริการ คน การเงินการคลัง และโครงสร้าง

วันนี้ (17 มิถุนายน 2559) ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ กทม. ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังรับฟังแนวทางการปฏิรูปโรงพยาบาลชุมชน ว่า ได้มอบให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงาน ถึงแนวทางในการปฏิรูปกระทรวง  โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนซึ่งอยู่ตรงกึ่งกลางของระบบ เชื่อมลงไปถึงชุมชน ครอบครัว บุคคล และเชื่อมขึ้นไปที่โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป มีความคิดเห็นกับระบบอย่างไร จะปฏิรูปยังไง โดยขอให้เป็นการรวมพลังการทำงานเพื่อ ให้บรรลุเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน  ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญขอให้ยึดหลักในการบริหารตามแนวพระราชดำรัสของสมเด็จพระบิดา
 

โดยคณะกรรมการปฏิรูปโรงพยาบาลชุมชน ได้นำเสนอผลการระดมความคิดเห็นในการปฏิรูปโรงพยาบาลชุมชน  ตามวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี” ด้วยค่านิยม MOPH โดยยุทธศาสตร์ 4 Excellence คือ Service P&P People Governance โดยเสนอให้ปฏิรูป 4 ด้านคือ ระบบบริการ คน การเงินการคลัง และโครงสร้าง ทั้งนี้ เพื่อปฏิรูปให้โรงพยาบาลชุมชนเป็น “โรงพยาบาลประชารัฐ” ที่ไม่ต้องนาน และค่ารักษาพยาบาลไม่แพง

ด้านนพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังจะพัฒนาเข้าสู่ประเทศ 4.0 ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ก็เช่นกันได้เร่งปฏิรูป ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพ เน้นบริการเชิงรุก ให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้ทั่วถึงครอบคลุม และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่งในการปฏิรูประบบบริการนั้น กระทรวงสาธารณสุข ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อรับมือและปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม และการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจนั้น บุคลากรต้องร่วมมือร่วมใจทำงาน และกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกัน

ข้อมูลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานบริการ รายงานมาตรฐานคุณภาพของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ในส่วนของโรงพยาบาลชุมชนผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานบริการ ที่ต้องมีการวางระบบบริการที่ดี สามารถแก้ไขปัญหา ทั้งเงิน คน  ของ การบริหารจัดการ ระบบยา ระบบดูแลผู้ป่วยได้ประมาณร้อยละ 67 ในความเป็นจริงต้องผ่านการรับรองทั้งหมดทุกแห่ง
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 17 มิ.ย. 2559 เวลา : 16:43:14

20-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 20, 2024, 7:10 am