ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กำหนดการพระราชทานเพลิง 'นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์' วันอาทิตย์ 17ก.ค.


 

กำหนดการพระราชทานเพลิง 'นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์'วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น.


 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิง นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
 

 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 ก.ค. 2559 เวลา : 10:30:17

16-04-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 16, 2024, 5:37 am