ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เครือข่ายพลเมืองเน็ตบุกสภายื่น 4 หมื่นรายชื่อ จี้ทบทวนร่าง พ.ร.บ.คอมฯ


 


วันนี้ (7 ก.ค.)ที่รัฐสภา ตัวแทนเครือข่ายพลเมือง นำโดยนายอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต และนางปิยนุช โคตรสาร ผู้อำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เดินทางมาคัดค้านร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.... พร้อมถือป้ายแสดงสัญลักษณ์ มีข้อความ อาทิ “หยุด ซิงเกิลเกจเวย์” ,“อย่ามาสอดแนม.” ,“ม.14 หมิ่นประมาทไม่ควรเป็นโทษอาญา” พร้อมยื่น 40,000 รายชื่อ ที่ร่วมกันรณรงค์ผ่านออนไลน์  change.org “หยุดSingle Gateway หยุดกฎหมายล้วงข้อมูลส่วนบุคคล” ต่อนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่สอง เพื่อเรียกร้องให้ชะลอการพิจารณาร่างแก้ไข พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ที่มีปัญหาในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะเสรีภาพในการแสดงออก และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร อีกทั้งจะรบกวนการทำงานของระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ปลอดภัย

นายอาทิตย์ กล่าวว่า ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือร่างแก้ไขพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เป็นหนึ่งใน "ชุดกฎหมายความมั่นคงดิจิทัล" ที่องค์กรภาคประชาชน 6 องค์กร และประชาชนมากกว่า 22,000 คน เคยเรียกร้องให้ชะลอการพิจารณา และรัฐบาลรับปากจะแก้ไขให้ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพ แต่เมื่อเวลาผ่านไป มีกระแสข่าวกระทรวงไอซีทีเสนอแนวคิด "ซิงเกิล เกตเวย์ " เพื่อให้ควบคุมข้อมูลจากต่างประเทศ และร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ดังกล่าวถูกปรับปรุงแล้ว ส่งให้ สนช. พิจารณา ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ทางเครือข่ายฯ จึงขอเรียกร้องให้ สนช. ได้ทบทวนและแก้ไขร่างกฎหมาย 3 มาตรา ที่จะกระทบกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยพิจาณาแก้ไขร่างมาตรา 14 ให้มีความรัดกุมชัดเจน แก้ไขร่างมาตรา 15 และ 20 ให้การออกมาตรการใดๆ ที่จะกระทบสิทธิเสรีภาพโดยทั่วไปของประชาชนจะต้องผ่านกระบวนการการพิจารณาของรัฐสภาเท่านั้น และพิจารณาตัดมาตรา 20 (4) ออกจากร่าง

นางปิยนุช โคตรสาร ผู้อำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย กล่าวว่า ข้อเรียกร้องเดิมเคยยื่นต่อสนช.เมื่อวันที่ 26 พ.ค.ที่ผ่านว่า มีความกังวลอย่างยิ่งต่อเนื้อหาในบางมาตรา ที่อาจปิดกั้นสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกทางอิเล็กทรอนิกส์ และสิทธิในความเป็นส่วนตัวของประชาชน ซึ่งควรได้รับการส่งเสริม และการคุ้มครองตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งประเทศไทยเป็นรัฐภาคี สิทธิที่จะมีเสรีภาพและสิทธิความเป็นส่วนตัวควรได้รับการคุ้มครองตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ที่ไทยเป็นประเทศภาคีมาตั้งแต่ปี2539 หน้าที่ของทางการไทยจึงเป็นการคุ้มครองสิทธิดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่ใช่การพยายามปิดกั้นอย่างที่เป็นอยู่
          
ด้านนายพีระศักดิ์ กล่าวว่า ตนได้รับมอบหมายจากนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช.ให้มารับหนังสือ ซึ่งก็คงจะนำไปหารือต่อประธาน สนช. และคงต้องนำเรื่องสู่เข้าที่ประชุมวิปสนช. ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ทั้งนี้อยากให้กลุ่มพลเมืองเน็ต เข้าไปชี้แจงกับคณะกรรมาธิการที่พิจราณาร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว เพื่อที่จะได้เข้าใจยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามจะนำข้อมูลที่ได้ไปให้สมาชิกเพื่อประกอบการอภิปรายในวาระที่ 2 และ 3 ต่อไป
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 ก.ค. 2559 เวลา : 13:14:03

16-04-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 16, 2024, 5:54 am