ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
MFC เผยกองทรัสต์MITมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงจากอัตราแลกเปลี่ยนผันผวนจากBrexit


 


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัส เตรียล (MIT) แจ้งผลถึงกระทบจากBREXIT  ว่า สืบเนื่องจากผลการลงประชามติของสหราชอาณาจักรที่ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โดยมีมติจะถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ขอแจ้งผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ที่มีต่อทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัส –เตรียล (กองทรัสต์) 

สภาพธุรกิจของกองทรัสต์ (DATA CENTER) ที่ประเทศอังกฤษ ยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลการลงประชามติของสหราชอาณาจักรที่จะถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป เนื่องจากธุรกิจ DATA CENTER เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินกิจการของธุรกิจหลากหลายประเภท นอกจากนี้ มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่ประเทศอังกฤษยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากกองทรัสต์ใช้วิธีรายได้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวยังคงจัดหารายได้ตามปกติและได้รับค่าเช่าตามสัญญา

ผลกระทบในส่วนของกองทรัสต์นั้น เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงอังกฤษ ณ ปัจจุบัน ซึ่งในทางบัญชีได้บันทึกรับรู้ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลง และเกิดการขาดทุนสะสมทำให้ไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลได้ อย่างไรก็ดี กองทรัสต์ยังคงมีรายได้อย่างสม่ำเสมอจากรายได้ค่าเช่าทรัพย์สินที่ลงทุน โดยในขณะนี้ผู้จัดการกองทรัสต์อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อหาแนวทางการจ่ายผลตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบต่อไป

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์มีข้อสอบถามประการใดสามารถติดต่อได้ที่ ผู้ดูแลบัญชีของท่าน โทร. 0-2649-2000 กด 2 หรือ MFC Contact Center โทร. 0-2649-2000 กด 0 หรือฝ่าย Private Wealth โทร. 0-2649-2191-5 ได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น. และสามารถติดต่อที่สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ โทร. 0-2835-3055-7, สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2, สำนักงานสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ โทร. 053-288-955-59, สำนักงานสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต โทร. 076-307-070, สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ระยอง โทร. 038-942-960-64, สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก โทร. 055-008-980-2 ได้ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 11.00-19.00 น. และสำนักงานสาขาขอนแก่น โทร. 043-204014-16 ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น.


LastUpdate 14/07/2559 13:32:10 โดย : Admin

25-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 25, 2024, 11:21 am