ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
พาณิชย์ส่งทีมตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายสังฆทานทุกจังหวัดช่วงเทศกาลเข้าพรรษา


 


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กำชับให้กรมการค้าภายใน และพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ      ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้า และกำชับให้ผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาชุดไทยธรรมหรือชุดสังฆทานให้ชัดเจน ป้องกันผู้ประกอบการนำสินค้า ไม่ได้มาตรฐาน ใกล้หมดอายุ หรือมีปริมาณไม่ครบถ้วนมาจำหน่าย เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนผู้บริโภค
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา   วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2559) จะมีประชาชนเป็นจำนวนมากทำบุญในช่วงวันดังกล่าว จึงสั่งการให้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศดำเนินการตรวจสอบร้านค้า/ห้างสรรพสินค้า ร้านจำหน่ายชุดไทยธรรมหรือสังฆทาน ในช่วงก่อนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยกรมการค้าภายในได้ส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจลงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 10 สาย ตั้งแต่วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2559 ส่วนภูมิภาค ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดดำเนินการลงพื้นที่ในทุกจังหวัด
 

 
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่า ผู้ค้าให้ความร่วมมือในการปิดป้ายแสดงราคา เป็นอย่างดี และสถานการณ์ราคาพบว่าส่วนใหญ่ราคาจำหน่ายยังคงทรงตัวไม่มีการปรับราคาแต่อย่างใด เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สำหรับการตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาเครื่องสังฆภัณฑ์นั้น กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดมาตรการให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสังฆภัณฑ์ ต้องมีการมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีก พร้อมทั้งแสดงรายการสินค้า    ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดสังฆทานรวมทั้งค่าภาชนะบรรจุด้วย ทั้งนี้รายการและราคาของสินค้าดังกล่าวต้องมีขนาดตัวอักษรและตัวเลข (FONT) ตั้งแต่ขนาด 16 ขึ้นไป หรือ   มีขนาดเทียบเท่าตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ปี 2559 ลงวันที่ 25 มกราคม 2559 หากฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และหากฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควร มีความผิดตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับ  ไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
นอกจากนี้ยังกำชับไม่ให้ผู้ขายบรรจุสินค้าที่ใกล้หมดอายุลง              ในชุดสังฆทานและให้ระบุวัน/เดือน/ปีที่ผลิต หรือวันหมดอายุให้ชัดเจนอีกด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ประชาชนผู้บริโภคร่วมเป็นผู้บริโภคยุคใหม่ “ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” ก่อนตัดสินใจซื้อควรตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย รายการสินค้า ขนาด น้ำหนัก       ต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุและราคาสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดสังฆทาน รวมทั้งค่าภาชนะบรรจุ และตรวจสอบสินค้าที่บรรจุว่าตรงกับรายการสินค้าที่แสดงไว้หรือไม่ เพื่อได้มีโอกาสเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ทั้งนี้ หากประชาชนผู้บริโภคพบการขายสินค้าและบริการที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 14 ก.ค. 2559 เวลา : 15:12:12

22-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 22, 2024, 3:10 am