ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
CPALL เผยศาลอุทธรณ์ยกฟ้องคดี'เซนริเกน มาสเตอร์ ฟันด์'เรียกค่าเสียหาย


 

บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) แจ้งว่าตามที่บริษัทฯยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้น (ศาลแพ่งกรุงเทพใต้) ต่อศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.58 ในคดีความแพ่งที่เซนริเกน มาสเตอร์ ฟันด์ ฟ้องร้องค่าเสียหายจากบริษัทฯ โดยศาลได้มีคำพิพากษาให้บริษัทชำระค่าเสียหายให้แก่ เซนริเกน มาสเตอร์ ฟันด์ เป็นจำนวนเงิน 104,727,990 บาท ซึ่งเป็นค่าเสียหายจากการคิดอัตราแลกเปลี่ยนของราคาหุ้นเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหุ้นใน บมจ.สยามแม็คโคร (MAKRO) นั้น 

         
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้อ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในคดีดังกล่าว โดยศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้มีการกระทำละเมิดต่อโจทก์ ตามที่โจทก์ฟ้อง ดังนั้น บริษัทฯจึงไม่มีภาระในการชำระค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 104,727,990 บาท ให้แก่โจทก์ ตามคำพิพากษาของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ในสวนที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางคดีต่อไป
   
หากโจทก์มิได้ยื่นฎีกาตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คดีนี้จะถือว่าถึงที่สุด แต่หากโจทก์ยื่นฎีกาต่อศาลฎีกาคดีนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลฎีกาต่อไป
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 14 ก.ค. 2559 เวลา : 17:39:37

14-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 14, 2024, 2:16 am