ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
BBL และบ.ย่อย ไตรมาส 2/59 กำไรสุทธิลดลงอยู่ที่ 7.17 พันลบ.


 


ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย)        ไตรมาส 2/59 มีกำไรสุทธิ 7.17 พันล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 3.76 บาทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 8.04 พันล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 4.21 บาท
  
 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย)
งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 สรุปได้ดังนี้


                 ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ
                สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน      (หน่วย : พันบาท)

                                  ไตรมาส 2                     งวด 6 เดือน

                              ปี  2559        2558        2559             2558
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ7,169,413  8,035,326   15,486,597  17,442,225
กำไร (ขาดทุน)          3.76         4.21             8.11            9.14
สุทธิต่อหุ้น(บาท
 

 

LastUpdate 21/07/2559 18:35:25 โดย : Admin

19-07-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 19, 2024, 9:03 am