ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กรุงเทพโพลล์เผยปชช.ส่วนใหญ่ระบุ'ดีเบต'ร่างรธน.ไม่มีผลต่อการรับ-ไม่รับร่างรธน.


 

นับถอยหลัง 15 วันก่อนลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญประชาชนตั้งใจไปลงประชามติ และเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ เพิ่มสูงขึ้นชี้การดีเบตร่างฯและการไม่เห็นชอบร่างฯ ของแกนนำพรรคใหญ่ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจรับหรือไม่รับร่างฯ


อีก 15 วันจะถึงวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  จึงสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ นับถอยหลัง 15 วันก่อนลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 ส.ค. 59” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,581 คน พบว่า 

เมื่อถามประชาชนว่าหากมีการดีเบตร่างรัฐธรรมนูญจะทำให้มีผลต่อการตัดสินใจรับหรือไม่รับร่างฯ มากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.3 เห็นว่ามีผลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 28.3 เห็นว่ามีผลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ส่วนที่เหลือร้อยละ 14.4 ไม่แน่ใจ

ทั้งนี้เมื่อถามต่อว่าการที่แกนนำจาก 2 พรรคการเมืองใหญ่ ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ทำให้มีผลต่อการตัดสินใจรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญมากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.6 เห็นว่ามีผลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 17.6 เห็นว่ามีผลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ส่วนร้อยละ 15.8 ไม่แน่ใจ

สำหรับความตั้งใจจะไปออกเสียงลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 ส.ค. 59 ที่จะถึงนี้นั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 85.8 ตั้งใจว่าจะไป เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ร้อยละ 2.1 ขณะที่ร้อยละ 7.1 ตั้งใจว่าจะไม่ไป 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5) และร้อยละ 7.1 ยังไม่แน่ใจ (ลดลงร้อยละ 3.6)

สุดท้ายเมื่อถามว่าหากวันนี้เป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญจะเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 44.7 ระบุว่า “เห็นชอบ” เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจครั้งที่ผ่านมาร้อยละ 3.1 ขณะที่ร้อยละ 9.8 ระบุว่า “ไม่เห็นชอบ” (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6) ส่วนร้อยละ 12.2 ระบุว่า “งดออกเสียง” (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6) และมีถึงร้อยละ 33.3 ระบุว่า “ไม่แน่ใจ”
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 23 ก.ค. 2559 เวลา : 08:16:18

19-04-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 19, 2024, 11:04 pm