ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รัฐบาลเตรียมผลักดันเมืองต้นแบบ 'สามเหลี่ยมมั่นคง'พัฒนา3จ.ชายแดนใต้


 


พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมผลักดันโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งนักธุรกิจในพื้นที่ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยใช้อัตลักษณ์ของตนเองเชื่อมต่อกับประเทศโลกมุสลิม ภายใต้แนวคิด "สานพลังประชารัฐผ่านการลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่"

โดยจะพัฒนา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ขึ้นเป็นเมืองต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน พัฒนา อ.เบตง จ.ยะลา ขึ้นเป็นเมืองของการพัฒนาที่พึ่งตนเองด้านพลังงานแบบยั่งยืน และพัฒนา อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศ โดยทั้ง 3 เมือง จะยึดโยงกันเป็นสามเหลี่ยม ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอาณาเขตโดยรอบ
          
พล.ต.สรรเสริญกล่าวต่อว่า สำหรับแผนปฏิบัติการที่จะขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 พ.ศ.2560 - 2562 จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่พิเศษ จัดตั้งกองทุนส่งเสริมนักธุรกิจรุ่นใหม่ ออกพันธบัตรพัฒนาชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปรับปรุงท่าเรือปัตตานี ขยายสถานีรถไฟโคกโพธิ์ ปรับปรุงระบบประปา - ไฟฟ้า และการขนส่ง เป็นต้น ส่วนระยะที่ 2 พ.ศ.2563 - 2565 จะเชื่อมโยงการขนส่งจาก 3 จังหวัด ไปยังมาเลเซีย และสิงคโปร์ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สนับสนุนให้ใช้มิติทางเศรษฐกิจช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยมีกำหนดจะเดินทางลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ในวันพรุ่งนี้ (25 ก.ค.)
          
ทั้งนี้ จะมีการประชุมเพื่อขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน การจัดตั้งคณะทำงานสานพลังประชารัฐ คณะที่ 13 รับผิดชอบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการพิจารณาเงื่อนไขพิเศษสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การหักค่าขนส่ง ไฟฟ้า ประปา ในการคำนวณภาษี การจูงใจบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาทำงานในพื้นที่ ฯลฯ
 

บันทึกโดย : วันที่ : 24 ก.ค. 2559 เวลา : 12:45:34

29-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 29, 2024, 12:44 am