ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
DELTA ลงทุน1,126 ลบ.สร้าง Lab-ลงทุน 432 ลบ.ซื้อที่ดินสร้างรง.ในอินเดีย


 


บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า  ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนเพื่อซื้อที่ดินในเมือง Bangalore ประเทศอินเดียนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในครั้งนี้ได้มีมติอนุมัติการก่อสร้างสำนักงานปฏิบัติการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Lab) บนที่ดินดังกล่าว เริ่มก่อสร้างต้นปี 2560 และจะสามารถใช้งานอาคารได้เดือนกุมภาพันธ์ 2561  มูลค่าประมาณ 32 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 1,126 ล้านบาท)

ผลประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจดทะเบียนจะได้รับ  เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ (R&D) โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้ มาจากกำไรจากการดำเนินงานของบมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) โดยจะทำการลงทุนด้วยการเพิ่มทุนผ่านบริษัทย่อยในสิงค์โปร์ Delta Energy Systems (Singapore) Pte Ltd และเพิ่มทุนต่อไปยัง Delta Electronics India Pvt Ltd

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้ซื้อที่ดินเปล่าในเมือง Tamil Nadu ประเทศอินเดียขนาด 125 เอเคอร์ (ประมาณ 316 ไร่) โดยผู้ซื้อ คือ บริษัท Delta Electronics India Pvt. Ltd. (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นโดย Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd. ร้อยละ 100) ซื้อจากหน่วยงานรัฐบาลของเมือง Tamil Nadu ประเทศอินเดียมูลค่าประมาณ 12.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 432 ล้านบาท) โดยจะชำระเป็นเงินสด ซึ่งจะทำรายการประมาณช่วงไตรมาส 3 ของปี 59  ทั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในตลาดอินเดีย โดยบริษัทจะจัดตั้งโรงงานผลิตในที่ดินดังกล่าว 
         
แหล่งเงินทุนที่ใช้จากกำไรจากดำเนินงานของบมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) โดยจะทำการลงทุนด้วยการเพิ่มทุนผ่านบริษัทย่อยในสิงคโปร์ Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd.และเพิ่มทุนต่อไปยัง Delta Electronics India Pvt. Ltd.
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 ก.ค. 2559 เวลา : 09:43:49

22-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 22, 2024, 2:28 am