ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เผย 6เดือนแรกปริมาณใช้เบนซิน-ดีเซลเพิ่มหลังราคาน้ำมันลง


 


นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) กล่าวถึง ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในครึ่งแรกของปี 2559 (ม.ค.-มิ.ย.59)  ว่า ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในกลุ่มน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 10.91% เฉลี่ยอยู่ที่ 63.97 ล้านลิตร/วัน เป็นการเพิ่มขึ้นของน้ำมันกลุ่มเบนซินทุกชนิด ยกเว้นน้ำมันเบนซิน และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 จากราคาน้ำมันที่ปรับลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ประชาชนจึงมีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น  ขณะที่การใช้น้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น 4.24% เฉลี่ยอยู่ที่ 63.97 ล้านลิตรต่อวัน มาจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง มีปริมาณเพิ่มขึ้น และราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ในส่วนของการใช้ LPG  ครึ่งปีแรกของปี 59 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 12.08% เฉลี่ยอยู่ที่ 16.20 ล้านกิโลกรัม (กก.)/วัน  เป็นการลดลงของการใช้เกือบทุกสาขายกเว้นภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยภาคปิโตรเคมี ลดลง 24.10%  เฉลี่ยอยู่ที่ 4.75 ล้านกก./วัน ภาคขนส่ง ลดลง 16.46% เฉลี่ยอยู่ที่ 4.11 ล้านกก./วัน ภาคครัวเรือน ลดลง 0.59% เฉลี่ยอยู่ที่ 5.68 ล้าน กก./วัน  ส่วนภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น 1.64% เฉลี่ยอยู่ที่ 1.65 ล้าน กก./วัน  

สำหรับการนำเข้า LPG  ครึ่งปีแรกของปี 2559 ลดลง 63.88% เฉลี่ยอยู่ที่ 39 ล้าน กก./เดือน เนื่องจากความต้องการใช้ในภาคขนส่งและภาคปิโตรเคมีลดลงจากการเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่นแทน ประกอบกับการผลิต LPG ในประเทศมีเพียงพอต่อความต้องการใช้จึงไม่จำเป็นต้องนำเข้าในปริมาณที่สูงเหมือนกับปีก่อน
         
การใช้ NGV ช่วง 6 เดือนแรก  ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 8.39% เฉลี่ยอยู่ที่ 7.98 ล้าน กก./วันเนื่องจากราคาน้ำมันปรับตัวลดลงส่งผลให้ประชาชนและรถบรรทุกสินค้าหันไปใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน
          
การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงช่วง 6 เดือนแรก ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.16% เฉลี่ยอยู่ที่ 909,848 บาร์เรล/วัน เป็นผลจากการนำเข้าน้ำมันดิบลดลง 6.71%  เฉลี่ยอยู่ที่ 833,082 บาร์เรล/วัน คิดเป็นมูลค่า 7,353 ล้านบาท/เดือน   ส่วนการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น 15.77% เฉลี่ย อยู่ที่ 76,766 บาร์เรล/วัน มูลค่าการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป เพิ่มขึ้น 8.96% คิดเป็นมูลค่า 854 ล้านบาท/เดือน
     
ปริมาณการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป ลดลง 21.27% เฉลี่ยอยู่ที่ 156,841 บาร์เรล/วัน และมูลค่าส่งออก ลดลง 34.78%  คิดเป็นมูลค่า  8,572 ล้านบาท/เดือน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของน้ำมันเบนซิน และน้ำมันดีเซลพื้นฐาน  ทั้งนี้ การนำเข้าและการส่งออกที่ลดลงเป็นผลมาจากในครึ่งปีแรกของปี 59 มีโรงกลั่นปิดซ่อมบำรุงประจำปีมากกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 28 ก.ค. 2559 เวลา : 16:24:46

25-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 25, 2024, 1:22 pm