ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
'สมชาย พูลสวัสดิ์'ลาออกจากกรรมการ/กรรมการบริหาร/กก.บรรษัทภิบาลฯแบงก์กรุงไทย


 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559  รับทราบหนังสือของนายสมชาย พูลสวัสดิ์ แจ้งขอลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

         
 พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้ นายวรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยลำพัง ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย และนายปุณณิศร์ ศกุนตนาค ลงลายมือชื่อรวมกันรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท
          
โดยจะได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ต่อไป
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 28 ก.ค. 2559 เวลา : 17:00:27

25-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 25, 2024, 1:31 pm