ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.ท่องเที่ยวฯเจ้าภาพประชุม จนท.อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 44


 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 44 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดย  นางธิดา จงก้องเกียรติ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวจากประเทศสมาชิกอาเซียน จีน ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ อินเดีย และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น UNWTO และPATA ประมาณ 80 คน

 

 


วันเดียวกัน นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำผู้เข้าร่วมการประชุมชมการแสดง Muay Thai Live - The Legend Lives เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมและศิลปะความเป็นไทยที่สวยงามผ่านศิลปะการป้องกันตัวที่ปราศจากอาวุธ  ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ได้มีความประทับใจต่อการแสดงดังกล่าวเป็นอย่างมาก

 
 

 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 28 ก.ค. 2559 เวลา : 18:14:36

17-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 17, 2024, 8:59 am