ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
พณ.จัดใหญ่สัมมนาวิชาการด้านตลาดออร์แกนิค ในงาน Organic & Natural Expo 2016


 


กระทรวงพาณิชย์ดันไทยเป็นศูนย์กลางเกษตรอินทรีย์แห่งอาเซียนจัดใหญ่สัมมนาวิชาการด้านตลาดออร์แกนิค ในงาน Organic & Natural Expo 2016หวังปูพื้นความรู้ข้อมูลเกษตรอินทรีย์และขยายเครือข่ายการตลาด

 
หลังเปิดฉากงาน “Organic & Natural Expo 2016” ไปแล้ววานนี้ ในวันนี้ (29 กรกฎาคม 2559) กระทรวงพาณิชย์ได้จัดสัมมนาวิชาการออร์แกนิค อีกไฮไลท์สำคัญของงาน เชิญกูรูด้านเกษตรอินทรีย์ระดับโลกขึ้นเวทีให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์

 
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เพราะทั่วโลกหันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพ คัดสรรอาหารการกินที่ปลอดสารเคมีกันมากขึ้น ทำให้ในแต่ละปีพบว่าตัวเลขผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ จำนวนฟาร์มเกษตรอินทรีย์ จำนวนผลิตผลจากเกษตรอินทรีย์ และมูลค่าการซื้อขายสินค้าเกษตรอินทรีย์มีการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2557 ประเทศไทยส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ประมาณ 4,000 ล้านบาท ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ระหว่างปี 2560-2564 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทยในการสร้างเครือข่ายการค้า การขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ทั้งการทำตลาดเชิงกลยุทธ์     ช่วยหาช่องทางตลาดใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

การจัดงาน Organic & Natural Expo ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการตลาด รวมทั้งมีการจัดสัมมนาทางวิชาการด้านการตลาดเกษตรอินทรีย์ หรือ Organic Symposium โดยเชิญวิทยากรด้านเกษตรอินทรีย์ทั้งระดับโลกและระดับประเทศมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอีกด้วย

 
ปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวเสริมถึงอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์ของไทยว่า การพัฒนาศักยภาพด้านความหลากหลายของสินค้าอินทรีย์และการพัฒนามาตรฐานให้ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก เป็นปัจจัยสำคัญ        ที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์ไทยมีโอกาสเติบโตในภูมิภาคเอเชียและในตลาดโลกได้อย่าง         มีศักยภาพทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการทำเพื่อส่งเสริมภาคเกษตรอินทรีย์ของไทย คือการตามหาช้างเผือกสินค้าอินทรีย์ 10 รายการ เพื่อนำมาเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ต้นแบบในการพัฒนาส่งเสริมให้เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานก่อนให้การสนับสนุนเข้าสู่ตลาดโลกต่อไป 

 
โดยล่าสุดทางกระทรวงฯ ได้สินค้าต้นแบบมาแล้ว 6 รายการ ยังเหลืออีก 4 รายการ ที่ได้มอบหมายสำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้ทำการคัดเลือกให้ครบภายในเดือนสิงหาคมนี้ สำหรับสินค้าอินทรีย์ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว ได้แก่ ข้าวหอมชลสิทธิ์อินทรีย์ เบียร์ขิงออร์แกนิค ชาส้มแขกสำเร็จรูป น้ำลูกหยีผสมน้ำผึ้ง เครื่องสำอางข้าวหอมกระดังงา เป็นต้น

 


 

บันทึกโดย : วันที่ : 29 ก.ค. 2559 เวลา : 10:11:15

23-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 23, 2024, 4:23 am