ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กปน.ชวนจ่ายค่าน้ำที่ศูนย์บริการภาครัฐเซ็นทรัลเวสต์เกตบางใหญ่ ไม่เสียค่าบริการ


 


ชวนจ่ายค่าน้ำที่ศูนย์บริการภาครัฐเซ็นทรัลเวสต์เกตบางใหญ่ ไม่เสียค่าบริการ เปิดบริการ 10.30-17.30 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดค่าน้ำเกินกำหนด ไม่มีใบแจ้งค่าน้ำก็จ่ายได้


นางจุฑารัตน์ สมจิตรานุกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กปน. ได้เปิดให้บริการประชาชนที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี บริเวณชั้น 1 โซนแฟชั่น พลัส (ใกล้กับ TOP Supermarket)ในการบริการประชาชนให้คำปรึกษา รับคำร้องเกี่ยวกับประปา ทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 10.30 – 18.30 น. และรับชำระเงินค่าน้ำประปา รับชำระทั้งค่าน้ำล่วงหน้าและเกินกำหนด แม้ไม่มีใบแจ้งค่าน้ำ ก็สามารถชำระได้ เพียงแจ้ง ชื่อนามสกุลผู้ใช้น้ำที่ระบุไว้ในใบแจ้งค่าน้ำ จนถึงเวลา 17.30 น. เป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางและเวลาการให้บริการประชาชนมากขึ้น ซึ่งหากไปชำระเงินที่สำนักงานประปาสาขา จะชำระเงินได้ภายในเวลา 15.30 น. เท่านั้น

 
 
จากการเปิดให้บริการตั้งแต่เดือน เม.ย. ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี มีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นถึง 8,970 ราย เป็นอันดับ 2 ของผู้มาใช้บริการ รองจากไปรษณีย์ไทย โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมใน จ.นนทบุรี 12 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน บริษัท TOT จำกัด (มหาชน) ตำรวจภูธร ศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานขนส่ง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานโยธาธิการ ที่ร่วมให้บริการ ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ  

บันทึกโดย : วันที่ : 29 ก.ค. 2559 เวลา : 10:13:15

25-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 25, 2024, 11:35 am