ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
WICE ทุ่มงบ 424.97 ล้านบาทปิดดีลเทครายใหญ่โลจิสติกส์สิงคโปร์ Sun Express Logistics


 


WICE ทุ่มงบ 424.97 ล้านบาทปิดดีลเทครายใหญ่โลจิสติกส์สิงคโปร์ "Sun Express Logistics" เตรียมรับงานขนส่งทางอากาศเพิ่มดันรายได้รวมปีนี้แตะ 1.1-1.2 พันล้านบาท เติบโต 70% พร้อมต่อยอดธุรกิจขยายฐานลูกค้าต่างประเทศและกลุ่มประเทศ AEC สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานบริการ เพิ่มขีดความสามารถธุรกิจรองรับการแข่งขันระดับนานาชาติ ขยายเครือข่ายงานโลจิสติกส์ ดันผลงานทั้งปีนี้โตแรงกระโดดแตะ 1,200 ล้านบาท 
          
นางอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามเซ็นสัญญาร่วมมือทางธุรกิจกับ Sun Express Logistics Pte. Ltd. (SEL) ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ผู้ดำเนินธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เน้นให้บริการทางอากาศในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ผลิตรายใหญ่ระดับโลก ถือเป็นบริษัทรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศชั้นนำของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้ผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ให้ดำเนินการเข้าซื้อกิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นจำนวน 700,000 หุ้น พาร์หุ้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ คิดเป็น 100% ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ SEL ด้วยวิธีการแลกหุ้นสามัญ (Share Swap) และชำระเงินสด คิดเป็นมูลค่ารวมการลงทุน 424.97 ล้านบาท 
 
          
ทั้งนี้การลงทุนจะแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก WICE จะเข้าซื้อหุ้น SEL จำนวน 70% คิดเป็นมูลค่า 290.64 ล้านบาท ชำระเงินด้วยวิธีการจ่ายเงินสด 50% และอีก 50% จะมาจากวิธีการแลกเปลี่ยนหุ้นสามัญของ WICE กับหุ้นสามัญของ SEL ซึ่ง WICE จะเพิ่มทุนโดยออกหุ้นใหม่ให้กับนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement : PP ) จำนวน 51.9 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ที่ราคา 2.80 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นของ SEL หลังการเพิ่มทุนดังกล่าวบริษัทจะมีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 325.95 ล้านบาท จากเดิม 300 ล้านบาท 
          
ส่วนที่สอง WICE สามารถเลือกใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ SEL จำนวนที่เหลืออยู่ 30% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของ SEL ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 63 ถึงวันที่ 31 ส.ค.63 ซึ่งจะชำระเงินด้วยวิธีการจ่ายเงินสด คิดเป็นมูลค่าราว 134.34 ล้านบาท 
          
สำหรับการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ บริษัทสามารถรับรู้รายได้และส่วนแบ่งกำไรทันทีในปีนี้ โดยในปีที่ผ่านมา SEL มีรายได้หลักจากการให้บริการรวมอยู่ที่ 480 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 61 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม 12.57% ในขณะที่บริษัทมีรายได้หลักจากการให้บริการรวมอยู่ที่ 682 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 61 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม 8.79% ดังนั้นการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีในการขยายการเติบโต ซึ่งแนวโน้มรายได้ของ WICE ในปีนี้ คาดว่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดอยู่ที่ประมาณ 1,100-1,200 ล้านบาท หรือเติบโตกว่า 70% จากปีก่อน และคาดว่าจะเติบโตมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
          
นอกจากนี้การเข้าซื้อกิจการของ SEL ยังสร้างประโยชน์ทางธุรกิจโดยเพิ่มรายได้และความสามารถการทำกำไรในระยะยาวให้กับบริษัท เปิดโอกาสการเติบโตในตลาดต่างประเทศและกลุ่มประเทศ AEC ทำให้มีโอกาสในการขยายฐานลูกค้า พร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยงานบริการด้านต่างๆกับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย อีกทั้งจะมีปริมาณงานด้านขนส่งและบริการทางอากาศ ( Air Freight ) เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นการสร้างความแตกต่างในการบริการและบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ พร้อมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติ
          
อนึ่ง SUN Express Logistics Pte .Ltd. SEL เป็นผู้ดำเนินธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแบบครบวงจร ทั้งการนำเข้าและส่งออกด้วยการขนส่งทางอากาศและทางทะเล โดย SEL ถือเป็นบริษัทรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศชั้นนำของประเทศสิงคโปร์ ให้บริการครบวงจรในเที่ยวบินที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตลอด 24 ชม. อีกทั้งมีที่ตั้งสำนักงานและคลังสินค้าอยู่ในสนามบินชางงีเขตการค้าเสรี (Changi FreeZone Airport) รวมถึงได้รับสิทธิในการขนส่งผ่านพาเลตของสายการบินโดยตรง (ULD - Unit Load Device) ทำให้ได้รับความสะดวกในการขนส่งที่รวดเร็วขึ้น และส่งมอบสินค้าในสภาพสมบูรณ์ ปลอดภัยถึงลูกค้าปลายทาง ทั้งนี้กลุ่มลูกค้าสำคัญของ SEL ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์
 

บันทึกโดย : วันที่ : 29 ก.ค. 2559 เวลา : 15:17:26

17-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 17, 2024, 9:07 am