ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ตลท.แต่งตั้ง ดร. กฤษฎา เสกตระกูล เป็นรองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน


 


ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง ดร. กฤษฎา เสกตระกูล เป็นรองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน  มีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป  
 
นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง คือ ดร. กฤษฎา เสกตระกูล เป็นรองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน มีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป โดย ดร. กฤษฎา ร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ 
เป็นเวลากว่า 12 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รุกงานด้านการให้ความรู้ด้านตลาดทุนทุกกลุ่ม
 
ดร. กฤษฎา มีประสบการณ์ยาวนาน และมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาความรู้ตลาดทุนในทุกมิติ ปัจจุบัน ดร. กฤษฎา ดูแลงานด้านการให้ความรู้ตลาดทุนแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป คนทำงาน (public education) ผู้ลงทุน (investor education) ผู้ประกอบวิชาชีพในภาคตลาดทุน (professional education) 

 
ในปีที่ผ่านมา ได้ร่วมงานด้านการพัฒนาความรู้ผู้นำองค์กร ผ่านสถาบันวิทยาการตลาดทุน (executive education) และในปัจจุบันได้ขยายงานด้านการให้ความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์การบริหารจัดการความรู้ไปยังกลุ่มผู้ประกอบการ (enterprise education) ทั้งบริษัทจดทะเบียน และกลุ่ม SMEs Startup รวมถึงวิสาหกิจเพื่อชุมชน (social enterprise) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
 
ดร.กฤษฎา เสกตระกูล จบการศึกษาปริญญาตรีด้านการเงิน ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ และปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจ (การเงิน) จาก Southern Cross University ประเทศออสเตรเลีย
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 29 ก.ค. 2559 เวลา : 16:47:40

25-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 25, 2024, 11:21 am