ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
คปภ. เผยไฟไหม้เมเจอร์ปิ่นเกล้าประกันภัยให้ความคุ้มครอง


 

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้างสรรพสินค้าเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า ถนนบรมราช-ชนนี ขาเข้า แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. โดยต้นเพลิงได้ลุกไหม้โซนจากโรงภาพยนตร์ บริเวณชั้น 4 จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินและตัวอาคารได้รับความเสียหาย นั้น


เบื้องต้นสำนักงาน คปภ. ได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่าห้างสรรพสินค้าดังกล่าว มีบริษัทประกันภัยที่ร่วมรับประกันภัย ทั้งสิ้น 4 บริษัท คือ บริษัทไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทคิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน บริษัทนวกิจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทเอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน โดยมีทุนประกันภัยรวม ทั้งสิ้น 516,000,000 บาท แบ่งเป็นประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 420,000,000 บาท ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 86,000,000 บาท และประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 10,000,000 บาท  ซึ่งขณะนี้ บริษัทประกันภัยได้ส่งผู้ประเมินวินาศภัยหรือเซอร์เวย์เยอร์เข้าไปสำรวจความเสียหายแล้ว เพื่อการประเมินชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง โดยสำนักงาน คปภ. จะเร่งให้บริษัทประกันภัยสรุปความเสียหายที่เกิดขึ้น และดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรมต่อไป 

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า อุบัติเหตุและอุบัติภัยสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยที่เรา ไม่คาดคิด และเมื่อเกิดขึ้นแล้วอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ดังนั้น ไม่ควรประมาทและมองข้ามความสำคัญของการทำประกันภัยที่เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่ดีที่สุด และสามารถช่วยแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของท่านได้ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยด้านการประกันภัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186 หรือเว็บไซต์ www.oic.or.th


 

บันทึกโดย : วันที่ : 29 ก.ค. 2559 เวลา : 18:46:11

19-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 19, 2024, 7:11 am