ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กรุงเทพโพลล์ระบุปชช.เห็นชอบร่างรธน.เพิ่มขึ้น-ไม่กังวลกลุ่มป่วน


 


อีก 7 วันจะถึงวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  จึงสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ นับถอยหลัง 7 วันก่อนลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 ส.ค. 59” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 2,810 คน พบว่า 

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 66.0 พอใจค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ต่อการทำหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ในการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลแก่ประชาชนก่อนลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ขณะที่ร้อยละ 25.7 พอใจค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด และร้อยละ 8.3 ระบุว่า ไม่แน่ใจ

ทั้งนี้เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มสร้างความก่อกวน/ปั่นป่วน ให้เกิดสถานการณ์รุนแรงในช่วงใกล้วันลงประชามติ ประชาชนร้อยละ 75.4 ระบุว่าไม่กังวล  ขณะที่ร้อยละ 22.0 ระบุว่ากังวล ที่เหลือร้อยละ 2.6 ระบุว่าไม่แน่ใจ

สำหรับความตั้งใจจะไปออกเสียงลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 ส.ค. 59 ที่จะถึงนี้นั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 87.8 ตั้งใจว่าจะไป เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ร้อยละ 2.0  ขณะที่ร้อยละ 6.2 ตั้งใจว่าจะไม่ไป (ลดลงร้อยละ 0.9) และร้อยละ 6.0 ยังไม่แน่ใจ (ลดลงร้อยละ 1.1)

สุดท้ายเมื่อถามว่าหากวันนี้เป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญจะเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 48.4 ระบุว่า “เห็นชอบ” เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจครั้งที่ผ่านมา ร้อยละ 3.7  ขณะที่ร้อยละ 7.7 ระบุว่า “ไม่เห็นชอบ” (ลดลงร้อยละ 2.1) ส่วนร้อยละ 8.5 ระบุว่า “งดออกเสียง” (ลดลงร้อยละ 3.7) และมีถึงร้อยละ 35.4 ระบุว่า “ไม่แน่ใจ” 


 

บันทึกโดย : วันที่ : 30 ก.ค. 2559 เวลา : 07:25:34

22-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 22, 2024, 2:55 am