ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
มท.1กำชับผู้ว่าฯทุกจังหวัดสนับสนุนการจัดเวทีแสดงความคิดเห็น


 

นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้จัดเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและมีโอกาสรับรู้เกี่ยวกับเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องและทั่วถึง โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ประจำจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กำหนดจำนวน และกลุ่มประชาชนผู้มาร่วมรับฟัง รวมทั้งสนับสนุนในเรื่องสถานที่ตามวัน เวลา ที่เหมาะสม เพื่อให้การจัดเวทีแสดงความคิดเห็นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีวิทยุด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งแนวทางในการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นให้ถือปฏิบัติเพิ่มเติม คือ การเชิญวิทยากรให้จังหวัดประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ กกต. ประจำจังหวัด โดยพิจารณาวิทยากรที่แสดงความคิดอย่างสุจริตเป็นไปตามหลักวิชาการ ให้ระมัดระวังการนำผลภายหลังจากจัดเวทีไปรณรงค์เพื่อประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง


ส่วนกรณีที่มีบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ออกมาแสดงสัญลักษณ์ หรือสวมเสื้อที่มีลักษณะต่อต้าน หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงต่าง ๆ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย แจ้งเจ้าหน้าที่ กกต. ประจำจังหวัด เพื่อวินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าวขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการลงประชามติหรือไม่ โดยเน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติการด้วยความระมัดระวัง อย่าให้ประชาชนทั้ง 2 ฝ่าย มีการกระทบกระทั่งกัน หรือหากเห็นว่าสถานการณ์มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถควบคุมได้ ให้ประสานงานกับ กกต. ประจำจังหวัด เพื่อสั่งยุติการจัดเวทีดังกล่าวในทันที และให้ทุกจังหวัดใส่ใจการจัดเวทีเป็นกรณีพิเศษ ทั้งการเปิดโอกาสเพื่อให้ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นคำถามเพิ่มเติมอย่างถูกต้อง โดยให้พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการระดับชั้นสัญญาบัตร หรือข้าราชการระดับอำนวยการสูงขึ้นไป ทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ประจำเวทีด้วย
 
 
 
 

บันทึกโดย : วันที่ : 30 ก.ค. 2559 เวลา : 12:03:39

23-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 23, 2024, 4:47 am