ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รัฐบาลเร่งรัดให้สัญชาติเด็กที่เข้าข่ายตามกฎหมาย


 


รัฐบาลเร่งรัดให้สัญชาติเด็กที่เข้าข่ายตามกฎหมาย มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ ดึงเข้าสู่สิทธิสวัสดิการรัฐ สั่งขันน็อต ผจว.และนายอำเภอ ทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ควบคู่ปฏิบัติการเชิงรุกระดับพื้นที่ และป้องกันทุจริต

 
วันนี้ (30กค.59) พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเร่งรัดโครงการกำหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา ให้ได้รับการรับรองสิทธิความเป็นคนสัญชาติไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อเข้าสู่สิทธิในสวัสดิการของรัฐได้อย่างเสมอภาคเช่นเดียวกับคนไทยอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้คนเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นกำลังของสังคม

 
“ท่านนายกฯ สั่งการไปยัง มท. โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในจังหวัดที่มีกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 1,000 ราย เช่น จ.กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร พระนครศรีอยุธยา ฯลฯ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ส.ค.59 ส่วนจังหวัดที่มีกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก เช่น จ.ระนอง กาญจนบุรี ตราด ฯลฯ ให้ผู้ว่าฯ กำกับดูแลด้วยตนเอง โดยความสำเร็จของการดำเนินงานจะเป็นเครื่องบ่งชี้ความสามารถในการบริหารงานของ ผวจ.และนายอำเภอ

 
เนื่องจากที่ผ่านมาส่วนกลางได้ส่งรายชื่อนักเรียนให้แก่นายอำเภอ เพื่อแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นไปยื่นคำร้องต่อนายอำเภอหรือฝ่ายทะเบียนเพื่อขอสัญชาติไทยตามขั้นตอนของกฎหมาย แต่ยังพบปัญหาความล่าช้า ละเลย หรือมีขั้นตอนการปฏิบัติที่เกินจำเป็น”

 
พลตรี สรรเสริญ กล่าวต่อว่า ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ค.59 พบว่ามีนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีสัญชาติไทย 78,175 ราย เข้าข่ายได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายสัญชาติ 20,337 ราย มีผู้ยื่นขอสัญชาติไทยแล้ว 9,272 ราย และได้รับอนุมัติสัญชาติไทยแล้ว 5,728 ราย ซึ่งยังถือว่าน้อยมาก ซึ่งนอกจากปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แล้ว ตัวนักเรียนและผู้ปกครองเองยังไม่ทราบข้อมูลของโครงการ นักเรียนย้ายไปเรียนต่างอำเภอ เอกสารของผู้ร้องมีรายการไม่ตรงกัน เป็นต้น

 
อย่างไรก็ตาม มท. ได้ปรับเปลี่ยนการทำงานเชิงรุก โดยจัดส่งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่จากส่วนกลางลงพื้นที่ร่วมกับ จนท.ศูนย์บริหารหารทะเบียนฯ รับคำร้องการขอสัญชาติไทยในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกล และนำระบบไอทีเข้ามาช่วยจัดเก็บเอกสาร เพื่อความสะดวกและป้องกันการทุจริต

 
“ท่านนายกฯ เป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่ยังไม่มีสัญชาติ เพราะถือเป็นความเหลื่อมล้ำทางสังคม และอาจเป็นต้นเหตุของปัญหาการกดขี่ เอารัดเอาเปรียบ หรือการค้ามนุษย์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้ว ยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศด้วย”
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 30 ก.ค. 2559 เวลา : 15:32:30

19-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 19, 2024, 7:18 am