ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สธ. เผยให้ผู้ป่วยโรคเมอร์สกลับบ้านได้หากไม่มีไข้-ผลห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อ


 


สธ. เผยผู้เชี่ยวชาญแนะให้ผู้ป่วยโรคเมอร์สกลับบ้านได้ หากไม่มีไข้ และอาการอื่นๆ และผลทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อ 2 ครั้งติดต่อกัน

วันนี้ (2 สิงหาคม 2559) นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผลจากการประชุมผู้เชี่ยวชาญ  คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการและยุทธศาสตร์ ด้านการชันสูตรและวินิจฉัยโรคติดต่ออุบัติใหม่ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐ  ทองเจริญ  เป็นประธาน ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอนุญาตให้ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลและอนุญาตให้กลับประเทศได้ หากผู้ป่วยไม่มีไข้ และอาการอื่นๆ และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อพร้อมกันทั้ง 4 ห้องปฎิบัติการ จำนวน 2 ครั้ง ห่างกันอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ซึ่งผลการตรวจในครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ไม่พบเชื้อทั้ง 4 ห้องปฎิบัติการ ส่วนผลการตรวจในครั้งที่ 2 เมื่อวานนี้ อยู่ระหว่างรอผล  สำหรับการส่งผู้ป่วยเดินทางกลับประเทศ จะมีการประสานงานกับสถานทูต ต่อไป
          
นายแพทย์อำนวย กล่าวต่อไปว่า ในวันนี้อาการของผู้ป่วยโรคเมอร์ส พบว่า มีอาการทั่วไปดี ไม่มีไข้ ไม่มีอาการหอบเหนื่อย และไม่มีอาการอื่นๆ  ในระหว่างนี้ กรมควบคุมโรคจะดำเนินตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเมอร์สของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเต็มที่สูงสุด ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องโรคติดต่ออันตราย นอกจากนี้  ยังได้มีการประสานงานกับองค์การอนามัยโลกอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากมีความคืบหน้าอย่างไร กรมควบคุมโรคจะแจ้งให้ประชาชนทราบ ขออย่าเชื่อข่าวลือจากทุกทาง และโปรดติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข หากมีข้อสงสัย โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง
          
จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) สถานการณ์ของโรคเมอร์สทั่วโลก ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 1,791 ราย เสียชีวิต 640 ราย จาก 27 ประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศแถบตะวันออกกลาง ประเทศไทยพบผู้ป่วยรายแรกเมื่อมิถุนายน 2558 และรายที่สองเมื่อมกราคม 2559 และเนื่องจากผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศทั้งไปและกลับจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง จึงต้องเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากประเทศในแถบตะวันออกกลาง   
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 02 ส.ค. 2559 เวลา : 13:07:23

13-04-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 13, 2024, 2:22 pm