ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.แรงงานดึงทีมไทยแลนด์ขยายตลาดตามนโยบายนายกฯ


 

นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในแต่ละปีแรงงานไทยในต่างประเทศสามารถส่งรายได้กลับประเทศเฉพาะที่ผ่านระบบธนาคารมากกว่า 80,000 ล้านบาท ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการขยายตลาดแรงงานในทุกสาขาอาชีพ และจะต้องเป็นตำแหน่งงานที่มีคุณภาพ มีรายได้สูง พร้อมให้ “ทีมไทยแลนด์” ในทุกประเทศร่วมสนับสนุน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ 13 แห่ง ทำงานเชิงรุกประสานทีมไทยแลนด์โดยใกล้ชิด เน้นการขยายตลาดแรงงานเชิงคุณภาพ เมื่อไปทำงานแต่ละประเทศต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทำงานอย่างมีความสุข และต้องไปดูแลใกล้ชิด ทั้งสัญญาจ้าง สภาพความเป็นอยู่ หากมีปัญหาให้แก้ไขช่วยเหลือโดยเร็ว ในส่วนกระบวนการก่อนการเดินทาง มอบหมายให้กรมการจัดหางาน (กกจ.) และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) บูรณาการทำงานโดยใกล้ชิด


ในปี 2559 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - กรกฎาคม 2559 แรงงานไทยส่งเงินกลับประเทศผ่านระบบธนาคารแล้วกว่า 73,000 ล้านบาท ปัจจุบันแรงงานไทยนิยมไปทำงานในกลุ่มประเทศแถบเอเชีย กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ยุโรป อเมริกา แอฟริกา รวมทั้งกลุ่มประเทศออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ซึ่งในปี 2559 มีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศแล้วจำนวน 94,830 คน
 
 

บันทึกโดย : วันที่ : 14 ส.ค. 2559 เวลา : 13:25:49

28-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 28, 2024, 5:32 am