ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กรมการจัดหางานเผยใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในปท.สิ้นสภาพ 2 แห่ง


 


กรมการจัดหางาน ตรวจสอบใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศพบสิ้นสภาพ จำนวน 2 แห่ง เนื่องจากมิได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางาน ให้คนหางานทำงานในประเทศ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
      
นายอารักษ์  พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน ในฐานะนายทะเบียนจัดหางานกลาง        แจ้งว่า มีใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพ เนื่องจากมิได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ฉะนั้นใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศดังกล่าวจึงสิ้นสภาพ จำนวน 2 แห่ง คือ

1. บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เอเชีย จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1278/2555 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 317 อาคารกมลสุโกศล ชั้น 9 ห้อง ซี ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
 
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัดจัดหางาน โกลด์เด้นท์สตาร์ ไลน์ ใบอนุญาตเลขที่ น.1456/2557 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 36/10 หมู่ที่ 1 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
ทั้งนี้หากผู้ใดมีเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดหางานของบริษัทจัดหางานและห้างหุ้นส่วนจัดหางานดังกล่าว ให้รีบแจ้งนายทะเบียนจัดหางานกลางทราบภายใน 30 วัน เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
      
นายอารักษ์ กล่าวต่อว่า ผู้ที่ประสงค์จะหางานทำควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทจัดหางานและตำแหน่งงานก่อนไปทำงาน เพื่อป้องกันการหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ โดยสามารถสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์/ แจ้งเบาะแสการหลอกลวงคนหางานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 -10 หรือที่กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน โทร. 0-2248-2278 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร .1694
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 18 ส.ค. 2559 เวลา : 09:51:34

02-03-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 2, 2024, 11:12 am