ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
นายกฯ เปิดงานสินค้า OTOP จำหน่ายบนเครื่องบิน


 


วันนี้ (18 สิงหาคม 2559) เวลา 13:30 น.  ณ  จุด Check in บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดตัวสินค้า OTOP เพื่อการจัดจำหน่ายบนเครื่องบิน พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอภิชาติ โตลิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  และนายจรัมพร  โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน
 

 
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวรายงานว่า โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประชารัฐ จำหน่ายบนเครื่องบิน เพื่อต้องการให้ภูมิปัญญาคนไทยได้รับการพัฒนา และมีช่องทางการจำหน่ายอย่างทั่วถึง และสนองต่อความต้องการของตลาดได้ทุกระดับ รัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการคัดเลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จนสามารถนำขึ้นจำหน่ายบนเครื่องบินได้ โดยการดำเนินการครั้งนี้ มุ่งหวังเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดกว้างขวางไป จะทำให้สินค้า OTOP ประชารัฐมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็ง และที่เกิดได้มากกว่าเรื่องของรายได้ก็คือ ชื่อเสียงประเทศไทยที่จะถูกถ่ายทอดผ่านผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาของคนไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนร่วมกันทำอย่างภาคภูมิใจ ได้เผยแพร่ไปทั่วโลก
 

 ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ระหว่าง 8 หน่วยงานร่วมกัน ได้แก่  1) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  2) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  3) กรมการพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  4) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  5) บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน)  6) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  7) บริษัท King Power อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  8) บริษัท มอลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด

 
 
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวรายงานเพิ่มเติมถึงแนวทางการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฯ ว่า ตามนโยบายของรัฐบาลต้องการให้ผู้ประกอบการโอท๊อปมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้า OTOP มากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทการบินไทย จึงเป็นช่องทางที่พร้อมต่อการขยายการจำหน่ายสินค้า OTOP โดยบริษัทการบินไทยได้มีเที่ยวบินทั้งภายในและต่างประเทศ กว่า 80,000 เที่ยวบิน ซึ่งจะเป็นช่องทางขยายโอกาสในการจำหน่ายสินค้า OTOP ไปสู้นานาชาติได้ พร้อมทั้ง จะมีการจัดวางแคตตาล็อก OTOP ทุก ๆ 4 เดือน ไว้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในทุกสำนักงานของตัวแทนการบินไทย และทั่วทุกภูมิภาคของโลก
 

 
การดำเนินการครั้งนี้ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานในส่วนภูมิภาค โดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือจัดพื้นที่การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายโอกาสการวางจำหน่ายสินค้า OTOP ได้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศด้วยเช่นกัน

 
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ทำพิธีเปิดงานฯ พร้อมกล่าวมอบนโยบายว่า รัฐบาลสามารถนำสินค้า OTOP ไทย ขึ้นสู่ท้องฟ้า วางจำหน่ายบนสายการบินไทยได้สำเร็จ โดยได้มีการจัดการแสดงการเดินแบบ โดยให้นายแบบและนางแบบพนักงานต้อนรับของ บริษัท การบินไทย ด้วยผ้าไทยที่มีความสวยงาม พร้อมได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนซึ่งทำให้งานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และซาบซึ้งในมิตรภาพและมิตรไมตรีที่ทุกส่วนทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ส่งผลให้สินค้า OTOP ไทยเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทำให้ทุกภาคของโลกได้รู้จักสินค้า OTOP ไทย
 

 
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของสินค้า OTOP ไทย ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถฯ ทรงเป็นผู้ริเริ่มงานศิลปาชีพ ซึ่งส่งผลให้สามารถขยายผลมาสู่การผลิตเป็นสินค้า OTOP ได้ในลำดับถัดมา จึงควรที่จะแนะนำให้การจำหน่ายสินค้า OTOP โดยจัดทำเรื่องราวเนื้อหา สร้างประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจให้กับสินค้า ให้มีความน่าสนใจ เกิดแรงจูงใจและประทับใจในสินค้า เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า OTOP ไทยได้ต่อไป

 อนึ่ง นายกรัฐมนตรี ได้สั่งซื้อสินค้าโอท้อป ผ่านทางระบบออนไลน์เป็นสินค้าชิ้นแรก ซึ่งเป็นผ้าพันคอผ้าไหมไทย จากร้านโกมลไหมไทย จังหวัดแพร่ อีกด้วย
 

LastUpdate 18/08/2559 17:55:34 โดย : Admin

03-03-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 3, 2024, 2:03 pm