ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ไทย-กัมพูชาลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์แรกรับเหยื่อจากการค้ามนุษย์


 


เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่โรงแรม The St. Regis กรุงเทพฯ

นายปรัก สุคน รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาและคณะฝ่ายกัมพูชาจะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการการประชุม JC ไทย – กัมพูชา ตามคำเชิญของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

การประชุมดังกล่าวจะเป็นเวทีสำหรับให้ทั้งสองฝ่ายติดตามผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศในระหว่างการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (JCR) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยจะมีการหารือประเด็นความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีที่สำคัญและมีความเร่งด่วน ครอบคลุมความร่วมมือ ๓ สาขาหลัก ได้แก่ การเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม การยกระดับจุดผ่านแดน การผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจ พลังงาน แรงงาน การเกษตร และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

นอกจากนี้ สองฝ่ายมีกำหนดลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์แรกรับเหยื่อจากการค้ามนุษย์ภายหลังการประชุมในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ อีกด้วย 

หลังจากการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสองฝ่ายจะร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในเวลาประมาณ ๑๑.๔๕ น. จากนั้น รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชามีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในบ่ายวันเดียวกัน ก่อนเดินทางกลับกัมพูชาในตอนค่ำ

อนึ่ง การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – กัมพูชา ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๗ เป็นกลไกที่มีความสำคัญยิ่งในความสัมพันธ์ไทย – กัมพูชา ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีในภาพรวมในการประสาน ติดตาม และผลักดันความร่วมมือระหว่างไทยกับกัมพูชา ล่าสุด กัมพูชาได้เป็นเจ้าภาพการประชุม JC ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๙ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ที่จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 ส.ค. 2559 เวลา : 19:44:28

19-04-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 19, 2024, 11:30 pm