ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
พาณิชย์เผยส่งออก ก.ค. หดตัว -4.4% ,7เดือนปีนี้หดตัว -2.0%


 

  
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศในเดือน ก.ค.59 การส่งออกมีมูลค่า 17,415 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว -4.4% มูลค่าการนำเข้ามีมูลค่า 16,202 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว -7.2%  ส่งผลให้ดุลการค้าเดือน ก.ค.59 เกินดุล 1,213 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการเกินดุลต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 15 ติดต่อกัน

ส่งผลให้การส่งออกในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ก.ค.59) มีมูลค่ารวม 122,553 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว -2.0% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่ารวม 108,926 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว 9.8%  ดุลการค้าเกินดุลทั้งสิ้น 13,626 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 
“สาเหตุที่การส่งออกยังติดลบต่อเนื่อง เพราะสถานการณ์เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้ากว่าคาดการณ์ไว้ ประกอบกับราคาน้ำมันที่ทรงตัวอยู่ระดับต่ำ และผลผลิตภาคเกษตรที่ลดลงมาก จากสภาพอากาศที่แปรปรวน และภัยแล้งช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ไทยยังมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ดีอยู่ โดยเฉพาะตลาดออสเตรเลียที่ขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดอื่นๆ ส่วนใหญ่ยังติดลบ แต่ยังมองว่าการส่งออกในช่วงที่เหลือของปีนี้ จะปรับตัวดีขึ้นตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก แนวโน้มราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันมีมูลค่าสูงขึ้นตามไปด้วย”


รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า  ยังมองว่าสถานการณ์การส่งออกในช่วงครี่งปีหลังจะดีขึ้นต่อเนื่อง และทำให้ทั้งปีนี้ตัวเลขการส่งออกอาจจะกลับมาเป็นบวก 1.3% ได้ หากช่วง 5 เดือนหลังของปีนี้ มียอดการส่งออกเฉลี่ยเดือนละ 19,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 
ทั้งนี้  มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือน ก.ค.59 หดตัว -0.4% ตามการลดลงของการส่งออกรถยนต์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ์ ขณะที่สินค้าที่ยังขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทองคำขยายตัว 457.1% อุปกรณ์กึ่งตัวนำทรานซิสเตอร์/ไดโอดขยายตัว 104.0% รวม 7 เดือนแรกของปีนี้ขยายตัว 0.2%
 
 
 
 

LastUpdate 26/08/2559 13:05:28 โดย :

16-04-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 16, 2024, 5:38 am