ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กรมการจัดหางานฝึกเข้มพนง.ตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีค้ามนุษย์ด้านแรงงาน


 


กรมการจัดหางานฝึกเข้มพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน มุ่งเน้นเจ้าหน้าที่มีระเบียบวินัย เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส

 
กรมการจัดหางานจัดฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานได้มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบฯพร้อมฝึกเทคนิคยุทธวิธีในการตรวจสอบและการดำเนินคดีการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยมุ่งเน้นให้มีระเบียบวินัยมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตนำไปปรับใช้กับผู้กระทำผิดด้านแรงงานไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ การจับกุมดำเนินคดีกับบุคคล/กลุ่มบุคคล นายหน้า มาเฟียแรงงานที่หลอกลวงแรงงานต่างด้าวและคนหางานไปทำงานต่างประเทศ 
 
นายอารักษ์  พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "พนักงานเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน"ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบฯ โดยมุ่งเน้นให้มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบฯ เพื่อจะบังคับใช้กฎหมายได้อย่างรอบคอบ รัดกุม นอกจากนั้น ยังสามารถนำไปปรับใช้กับผู้กระทำผิดด้านแรงงานทุกรูปแบบ ทั้งการคุ้มครองคนหางานไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์การจับกุมดำเนินคดีกับบุคคล/กลุ่มบุคคล นายหน้า มาเฟียแรงงานที่หลอกลวงแรงงานต่างด้าวและคนหางานไปทำงานต่างประเทศ  โดยได้ฝึกทักษะ และทดสอบร่างกาย จิตใจ เทคนิคยุทธวิธีในการตรวจสอบและการดำเนินคดีการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รวมทั้งฝึกระเบียบวินัย และมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียนนายร้อย จปร. สำนักงานตำรวจภูธรภาค 2  สำนักงานอัยการสูงสุด กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งจะมีทั้งการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการจัดหางานมีนโยบายให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบฯ ทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ และในอนาคตจะได้มีการพัฒนาอบรมต่อยอดในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรและเครื่องหมายหลักสูตรด้วย

 

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 ส.ค. 2559 เวลา : 14:24:51

16-04-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 16, 2024, 5:48 am