ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ผู้ว่าฯ กปภ.ลงพื้นที่น่านยืนยันผลตรวจสอบน้ำประปาไม่มีสารเคมีทางการเกษตรปนเปื้อน


 


การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยืนยันผลตรวจสอบน้ำประปาที่ผลิตโดย กปภ.สาขาน่าน ไม่มีสารเคมีทางการเกษตรปนเปื้อนเกินมาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้น้ำประปาในการอุปโภคบริโภคได้อย่างมั่นใจ

นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กรณีที่พบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในทางการเกษตรปนเปื้อนในแหล่งน้ำพื้นที่ จ.น่าน เกินมาตรฐาน 3 ชนิด ได้แก่ อะทราซีน (Atrazine) พาราคว็อท(Paraquart) และไกลโฟเสต (Glyphosate) สำหรับกรณีนี้ กปภ.ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เร่งตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำของ กปภ.สาขาน่านและหน่วยบริการกลางเวียง จ.น่าน ซึ่งใช้แม่น้ำน่านเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา โดยส่งตัวอย่างน้ำให้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ทำการทดสอบสารเคมี 6ชนิด ทั้งในส่วนของน้ำดิบและน้ำประปา ได้แก่ อะทราซีน (Atrazine)พาราคว็อท (Paraquart) ไกลโพเสต (Glyphosate)คลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos) สารในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต (Organophosphate) และกลุ่มออร์กาโนคลอรีน (Organochlorine)พบว่า ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน หรือมีปริมาณที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก (WHO)

นายเสรี ศุภราทิตย์กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามมาตรฐานการผลิตน้ำประปานั้น กปภ.ได้มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบ รวมทั้งสารปนเปื้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยการเก็บตัวอย่างน้ำดิบและน้ำประปาที่ผลิตใน กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเหตุการณ์คุณภาพน้ำที่ผิดปกติเกิดขึ้นอย่างเช่นที่ กปภ.สาขาน่านนั้น กปภ.จะมีมาตรการในการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความมั่นใจว่า น้ำประปามีความปลอดภัยต่อสุขภาพและสามารถใช้น้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตามปกติ  

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 ส.ค. 2559 เวลา : 15:24:03

16-04-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 16, 2024, 6:04 am