ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รมว.กต.กัมพูชาพบ'บิ๊กตู่'หารือยกระดับจุดผ่านแดน-ความร่วมมือด้านแรงงาน


 


นายปรัก สุคน (Mr. Prak Sokhonn) รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสการเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 10

วันนี้ (26 ส.ค. 59) เวลา 15.30 น. นายปรัก สุคน (Mr. Prak Sokhonn) รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสการเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 10 ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ พลตรีวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้

นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ได้พบกับรมว.กต. กัมพูชาอีกครั้งในโอกาสที่ รมว.กต กัมพูชาเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายกัมพูชามาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 10 ทราบว่าการประชุมประสบความสำเร็จด้วยดี และขอบคุณที่รัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการณ์เคารพการตัดสินใจของประชาชนไทยในการทำประชามติ พร้อมแสดงความชื่นชมกัมพูชาที่ได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้ประเทศพ้นจากการเป็นประเทศรายได้น้อย

ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อพลวัตความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและกัมพูชา โดยที่ผ่านมามีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงของทั้งสองฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ และยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะกระชับความสัมพันธ์ในทุกระดับและส่งเสริมความร่วมมือทุกด้าน

ด้านการเปิดหรือยกระดับจุดผ่านแดน นายกรัฐมนตรียินดีต่อความคืบหน้าของการสำรวจและเก็บรายละเอียดภูมิประเทศในบริเวณที่ได้ตกลงกันให้ดำเนินการเพื่อเปิดหรือยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรในอนาคต สำหรับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ที่บ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท รัฐบาลไทยได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดจุดผ่านแดนให้ได้โดยเร็ว ทั้งนี้รมว.กต. กัมพูชาประสงค์ที่จะเปิดจุดผ่านแดนกับไทยเพิ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอำนวยความสะดวกการไปมาหาสู่ระหว่างกัน อย่างไรก็ดีนายกรัฐมนตรีขอให้กัมพูชาตรวจสอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ตามแนวชายแดน และการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา โดยขอให้กัมพูชาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนของตนมิให้เข้ามาลักลอบตัดต้นไม้ในฝั่งไทย

ความร่วมมือด้านแรงงาน รมว.กต.กัมพูชายินดีที่ไทยและกัมพูชามีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในด้านแรงงาน และขอบคุณที่รัฐบาลไทยให้ความดูแลแรงงานชาวกัมพูชาเป็นอย่างดี ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าฝ่ายไทยวางมาตรการต่างๆ เพื่อการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพขึ้น และฝากให้กัมพูชาเร่งดำเนินการเรื่องการรับรองสัญชาติและการออกหนังสือเดินทางให้กับแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วเพื่อให้มีการจ้างงานอย่างเป็นระบบต่อไป

ด้านการสร้างความเชื่อมโยง นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงด้านคมนาคมกับกัมพูชา ไม่ว่าจะเป็นถนน รางหรือการเดินเรือชายฝั่ง ซึ่งนอกจากจะเชื่อมโยงไทยกับกัมพูชาแล้วยังเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคด้วย

ด้านการค้าและการลงทุน นรม.กต.กัมพูชา หวังได้รับการสนับสนุนจากไทยในด้านการค้าและการลงทุน เพื่อลดความไม่สมดุลทางการค้าระหว่างกัน และเห็นว่าภาครัฐของทั้งสองฝ่ายต้องช่วยกันอำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนให้มากขึ้น

นอกจากนี้รมว.กต กัมพูชายังหวังให้ไทยให้ความช่วยเหลือในสาขาที่ไทยมีศักยภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสาธารณสุข และการศึกษา รวมถึงความร่วมมือกับกัมพูชาด้านพลังงาน ทั้งด้านไฟฟ้าและแหล่งพลังงานเพิ่มเติม

ก่อนจบการหารือนายกรัฐมนตรีฝากความระลึกถึงไปยังสมเด็จอัคคมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา พร้อมยังได้ฝากคำเชิญนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือแห่งเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue Summit) ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วย

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 ส.ค. 2559 เวลา : 19:21:52

28-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 28, 2024, 4:03 am