ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กรุงเทพโพลล์ระบุ ปชช.73.8%มอง2 ปีรัฐบาลบิ๊กตู่แก้คอร์รัปชั่นดีขึ้นเรื่อยๆ


 


กรุงเทพโพลล์สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “สังคมไทยกับความห่างไกลการทุจริตคอร์รัปชั่น” ประชาชน 72.0% มองสถานการณ์การคอร์รัปชั่นของไทยยังรุนแรง ชี้ควรปฏิรูปนักการเมือง ข้าราชการเป็นอันดับแรก ,  73.8% เห็นว่า2 ปีรัฐบาลพล.อประยุทธ์ แก้ปัญหาคอร์รัปชั่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆ 67.8% เชื่อมั่นจะพาประเทศไทยโปร่งใสขึ้นกว่าเดิมและ 49.7% กลัวการคอร์รัปชั่นจะกลับมาอีกหากมีรัฐบาลใหม่ แต่เชื่อรัฐธรรมนูญช่วยป้องกันได้

 
เนื่องในวันที่ 6 กันยายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นแห่งชาติ  กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “สังคมไทยกับความห่างไกลการทุจริตคอร์รัปชั่น” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,232 คน พบว่า ประชาชนร้อยละ 72.0 เห็นว่าสถานการณ์ปัญหาการคอร์รัปชั่นในสังคมไทยมีความรุนแรงค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 24.6 เห็นว่ามีความรุนแรงค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด มีเพียงร้อยละ 3.4 ไม่แน่ใจ

 
เมื่อถามว่าการแก้ปัญหาการคอร์รัปชั่นของสังคมไทย  ควรเน้นปฏิรูปในเรื่องใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.8 อยากให้เร่งปฏิรูปการเมือง นักการเมือง มากที่สุด รองลงมาร้อยละ 57.3 อยากให้ปฏิรูประบบข้าราชการ และร้อยละ 54.0 อยากให้ปฏิรูปเศรษฐกิจให้โปร่งใส ไม่เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง (ร้อยละ 54.0)

สำหรับความเห็นของประชาชนต่อการปฏิรูปและการแก้ปัญหาการคอร์รัปชั่นของรัฐบาลพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชาพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.5 เห็นว่ามีการปฏิรูปและการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ร้อยละ 23.1 เห็นว่าไม่ค่อยมีการปฏิรูปและแก้ปัญหา ที่เหลือร้อยละ 7.4 ไม่แน่ใจ    

เมื่อถามต่อว่าปัญหาการคอร์รัปชั่นเป็นอย่างไร หลังจากรัฐบาลพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำงานครบ 2ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ 73.8 เห็นว่าดีขึ้นเรื่อยๆ  ขณะที่ร้อยละ 16.9 เห็นว่ายังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง และร้อยละ 5.4 เห็นว่าแย่ลงกว่าเดิม มีเพียงร้อยละ 3.9 ไม่แน่ใจ

นอกจากนี้เมื่อถามว่าเชื่อมั่นเพียงใดว่ารัฐบาลพล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอชา จะสามารถสร้างความโปร่งใสให้ประเทศไทยมีอันดับการคอร์รัปชั่นโลกดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาได้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.8 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อย 25.9 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ส่วนที่เหลือร้อยละ 6.3 ไม่แน่ใจ

ส่วนข้อคำถามที่ว่าหากมีรัฐบาลใหม่เข้ามาต่อจากรัฐบาลพล.อ. ประยุทธ์ ปัญหาการคอร์รัปชั่นจะเป็นอย่างไร ส่วนใหญ่ร้อยละ 49.7 คิดว่าการคอร์รัปชั่นจะกลับมาเหมือนเดิม ขณะที่ร้อยละ 29.4 คิดว่าการคอร์รัปชั่นจะลดน้อยลง ส่วนร้อยละ 20.9 ไม่แน่ใจ          
 

LastUpdate 04/09/2559 07:22:04 โดย : Admin

22-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 22, 2024, 2:46 am