ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ผู้ว่าการรถไฟฯคาดใช้เวลา 5-10วันกลับมาเปิดให้บริการรถไฟสายใต้ได้ตามปกติ


 


ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมผู้บริหารระดับสูง ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุระเบิดทางรถไฟ พร้อมเยี่ยมดูอาการพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บและให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจพร้อมเยียวยาครอบครัวพนักงานผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ จากเหตุระเบิดขบวนรถไฟ ขบวนที่ 176 สุไหงโกลก-หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟฯ กล่าวว่า จากกรณีเหตุที่มีคนร้ายลอบวางระเบิดทางรถไฟ ช่วงระหว่างสถานีปัตตานี–ตาแปด ที่ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้ทางรถไฟและขบวนรถไฟ ขบวนที่ 176 (สุไหงโกลก-หาดใหญ่) ช่วงระหว่าง กม. 1003 ได้รับความเสียหาย และมีพนักงานการรถไฟฯ ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ซึ่งขณะนี้การรถไฟฯ ได้ประกาศงดการให้บริการเดินรถไฟทั้งขบวนระยะไกล และขบวนท้องถิ่นไปยัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งปัตตานี นราธิวาส และ ยะลาเป็นการชั่วคราว โดยขบวนรถสายใต้สามารถเดินรถได้ถึงสถานีหาดใหญ่เท่านั้น
 

สำหรับความคืบหน้าล่าสุด ฝ่ายบ้านเมือง ฝ่ายการช่างกล และฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟฯ ได้เริ่มเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการยกรถและซ่อมแซมทางที่ได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิด โดยได้ประสานกับฝ่ายความมั่นคงให้ดูแลพื้นที่เกิดเหตุและการซ่อมแซมทางรถไฟอย่างใกล้ชิด โดยเจ้าหน้าที่ของการรถไฟฯ สามารถเข้าพื้นที่ซ่อมแซมได้เฉพาะช่วงพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกดินเท่านั้น เพื่อเฝ้าระวังในเรื่องของความปลอดภัย ทั้งนี้ จากการประเมินการซ่อมแซมในเบื้องต้นคาดว่าจะเสร็จ และกลับมาเปิดให้บริการตามปกติได้ในอีก 5-10 วัน และขอย้ำว่า การรถไฟฯ และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ให้ความสำคัญต่อการซ่อมทางเพื่อให้รถไฟสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติ โดยเร็วที่สุด และที่สำคัญการรถไฟฯ ยังได้เน้นย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยใน 5 ด้าน กับผู้ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้
 

1. มีการตรวจสอบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสถานีและบนขบวนรถให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สามารถใช้การได้

2. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราบริเวณโดยรอบสถานี ตลอด 24 ชั่วโมง

3. ให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสภาพรางและเส้นทางการเดินรถในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) จำนวน 27 สถานี เป็นประจำทุกวัน ตลอดจนการติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ X-ray ช่องอุโมงค์สัมภาระ เครื่องตรวจจับวัตถุโลหะแบบเดินผ่าน(Walk-Through Metal Detector) และเครื่องตรวจจับวัตถุโลหะแบบมือถือพกพา (Handheld Metal Detector) สำหรับใช้งานที่สถานี

4. เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟและพนักงานประจำสถานีและบนขบวนรถ

5. เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสาร

ผู้ว่าการรถไฟฯ ได้กล่าวว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าว การรถไฟฯ ขอแสดงความเสียใจและให้กำลังใจแก่พนักงานและผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการรถไฟฯ พร้อมเยียวยาผู้ประสบเหตุทุกรายตามระเบียบการรถไฟฯ พร้อมเน้นย้ำว่า ผู้บังคับบัญชาจะต้องดูแลขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานทุกคน และช่วยเหลือในทุก ๆ ด้านอย่างสุดความสามารถ

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ต้องขอความร่วมมือจากท่านผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของการรถไฟฯ เพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ หากพบเห็นสิ่งผิดปกติ หรือบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่ประจำสถานีหรือบนขบวนรถทันที และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การรถไฟฯ ต้องขออภัยท่านผู้โดยสารมา ณ โอกาสนี้
 
 

LastUpdate 05/09/2559 18:50:15 โดย : Admin

03-03-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 3, 2024, 7:07 am