ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำผิด 4 ราย กรณีม่านฟ้า กรุ๊ป และเลเดอเรอร์ (ไทยแลนด์)


 


ก.ล.ต. กล่าวโทษ บริษัท ม่านฟ้า กรุ๊ป จำกัด และบริษัท เลเดอเรอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด รวมทั้งกรรมการผู้มีอำนาจของทั้งสองบริษัท ได้แก่ นางสาวอรปภัตร จันทรสาขา และนางสาวกันยกร ศุภการค้าเจริญ ตามลำดับ ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก. ปอศ.) กรณีเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ต่อประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาต

 
ก.ล.ต. ได้รับแจ้งเบาะแสว่า มีบุคคลที่ชักชวนประชาชนให้ร่วมลงทุนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า กรณีแรก บริษัท ม่านฟ้า กรุ๊ป จำกัด โดยนางสาวอรปภัตร จันทรสาขา กรรมการผู้มีอำนาจ ได้ชักชวนประชาชนให้ร่วมหุ้นผ่านโซเชียลมีเดีย โดยกำหนดวงเงินขั้นต่ำสำหรับการเข้าร่วมหุ้นที่ 100,000 บาท และอ้างว่าจะให้ผลตอบแทนร้อยละ 15 ต่อปี ในระยะเวลา 12 เดือน

 
สำหรับกรณี บริษัท เลเดอเรอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยนางสาวกันยกร  ศุภการค้าเจริญ กรรมการผู้มีอำนาจ ได้ชักชวนประชาชนให้ร่วมหุ้นผ่านโซเชียลมีเดีย โดยมีวงเงินขั้นต่ำสำหรับการเข้าร่วมหุ้นที่ 100,000 บาท และอ้างว่าจะให้ผลตอบแทนร้อยละ 5 ในระยะเวลา 6 เดือน โดยทั้งสองบริษัทดังกล่าวสัญญาว่าจะทยอยคืนเงินร่วมหุ้นพร้อมผลตอบแทนทุก ๆ 30 วัน จนกว่าจะครบกำหนดสัญญา

 
การดำเนินการของบริษัท ม่านฟ้า กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท เลเดอเรอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ต่อประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดข้างต้น รวม 4  ราย ได้แก่ 1) บริษัท ม่านฟ้า กรุ๊ป จำกัด 2) นางสาวอรปภัตร จันทรสาขา ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ม่านฟ้า กรุ๊ป จำกัด 3) บริษัท เลเดอเรอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ 4) นางสาวกันยกร ศุภการค้าเจริญ ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เลเดอเรอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ได้แจ้งผลการดำเนินการข้างต้นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 
ก.ล.ต. ขอเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังหากถูกชักชวนให้ลงทุนโดยอ้างว่าสามารถให้ผลตอบแทนในระดับที่สูง และควรตรวจสอบว่าผู้ที่ชักชวนเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ซึ่งผู้ที่ระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน และผู้ที่ชักชวนให้ลงทุนในหลักทรัพย์จะต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต.  ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตได้ที่ www.sec.or.th หรือแจ้งเบาะแสโทร 1207  นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ธนาคารพาณิชย์จะพึงจ่ายได้ อาจเป็นการจ่ายจากเงินที่ได้จากผู้ร่วมหุ้นรายใหม่ ซึ่งการกระทำลักษณะนี้ไม่สามารถให้ผลตอบแทนดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว และยังอาจเข้าข่ายเป็นความผิดกฎหมายทางการเงินฉบับอื่นอีกด้วย
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 06 ก.ย. 2559 เวลา : 17:26:03

03-03-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 3, 2024, 5:19 am