ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
คลอดแล้ว 'ฉลากประหยัดน้ำ' ก้าวต่อไปเตรียมชวนผู้ผลิตอุปกรณ์เข้าร่วม


 

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน) เปิดเผยว่า ตามที่ กปน. ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management :DSM) มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปลูกจิตสำนึกและความรู้ให้ประชาชน เยาวชน และภาคประชาสังคมอื่น ๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำ รวมถึงการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนผู้ผลิตอุปกรณ์ประหยัดน้ำต่าง ๆ ให้หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว เพราะในอนาคตปัญหาเรื่องน้ำไม่พอใช้อาจเกิดขึ้นทุกปี หากเราไม่มีการเตรียมพร้อม และบริหารจัดการที่ดี

 

รวมทั้งมาตรการการปรับโครงสร้างค่าน้ำในอนาคตด้วย ที่ผ่านมาบริษัทเอกชน คือ VRH และ คอตโต้ เข้าร่วมโครงการและเริ่มมีอุปกรณ์ประหยัดน้ำแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานอุปกรณ์ประหยัดน้ำให้เป็นที่รู้จักของประชาชนมากขึ้น กปน. จึงได้ดำเนินการจัดทำคู่มือ พร้อมฉลากประหยัดน้ำ หรือ เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำ โดยได้ยื่นขอต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 ด้วยการกำหนดประสิทธิภาพอุปกรณ์ประหยัดน้ำไว้ 3 ระดับ คือ เบอร์ 3 4 และ 5 เหมือนกับฉลากประหยัดไฟ  ซึ่งขณะนี้ กปน. ได้รับการรับรองเครื่องหมายรับรองแล้ว 


นายธนศักดิ์ กล่าวอีกว่า หลังจากได้รับเครื่องหมายรับรองแล้ว ก้าวต่อไปที่ กปน. จะขับเคลื่อนต่อ นั่นคือ การจัดงานพบผู้ประกอบการ เพื่อเชิญชวนให้ร่วมส่งอุปกรณ์ประหยัดน้ำเข้าโครงการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนหันมาใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปี 2560 นี้
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 08 ก.ย. 2559 เวลา : 13:16:02

28-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 28, 2024, 4:22 am