ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ไทยออยล์เตรียมความพร้อมโครงการ CFP เพิ่มศักยภาพการแข่งขันระยะยาว


 


นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ หรือ Clean Fuel Project (CFP) ซึ่งเป็นโครงการใหญ่โครงการหนึ่งในการเสริมสร้างขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันระยะยาวของบริษัทฯ มีความคืบหน้าโดยลำดับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบทางด้านวิศวกรรมโครงการ      ( Front End Engineering Design process) และคาดว่าจะมีความชัดเจนในการลงทุนในต้นปี 2560

โครงการ CFP สามารถที่จะทำให้โรงกลั่นไทยออยล์ซึ่งปัจจุบันมีอายุกว่า 50  ปี มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับ 1st Quartile โดยการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่ำ เช่น น้ำมันเตา ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง เช่น น้ำมันดีเซลและน้ำมันอากาศยาน และเพิ่มความยืดหยุ่นในการเลือกใช้วัตถุดิบสำหรับการกลั่น ให้สามารถรับน้ำมันดิบที่หนักขึ้นแต่มีราคาถูกได้ โดยโครงการดังกล่าว มีมูลค่าการลงทุนประมาณ แสนล้านบาท โครงการนี้จะทำให้กำลังการผลิตของไทยออยล์เพิ่มจาก 275,000 บาร์เรลต่อวัน เป็น 400,000 บาร์เรลต่อวัน จัดเป็นโครงการที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและช่วยเสริมสร้างให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น ”

นายอธิคม กล่าวเสริมว่า “ น้ำมันยังคงเป็นเชื้อเพลิงหลักในอนาคต  โดยความต้องการใช้น้ำมันในประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในอาเซียน มีอัตราการขยายตัวในระดับค่อนข้างสูง ประกอบกับโรงกลั่นน้ำมันใหม่ๆ ในภูมิภาคมีการขยายตัวในแนวโน้มที่ลดลง ส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจโรงกลั่นในระยะกลางและระยะยาวยังน่าสนใจ โดยบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมขยายฐานลูกค้าไปสู่ผู้บริโภคอาเซียน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ”
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 ก.ย. 2559 เวลา : 12:09:41

23-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 23, 2024, 4:38 am