ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ไทย -อินโดฯ - มาเลย์ จับมือเปิดตลาดยางพาราระดับภูมิภาคส่งมอบจริง 100%


 


ไทย -อินโดฯ - มาเลย์ จับมือเปิดตลาด RRM ส่งมอบจริง 100%การยางฯ เร่งพัฒนากระบวนการชื้อ - ขายราคายุติธรรม เปิดโอกาสสถาบันเกษตรกร เข้าขายยางในตลาด

ประเทศไทยจับมือเปิดตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (RRM) กับอินโดนีเซียและมาเลเซียพร้อมกันเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา การยางฯ หน่วยงานหลักในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เร่งพัฒนาระบบตลาดด้วยการสร้างตลาดที่มีความยุติธรรมทั้งผู้ซื้อ – ผู้ขาย และมีการส่งมอบจริง 100 เปอร์เซ็นต์ เปิดโอกาสให้สถาบันเกษตรกร เข้าร่วมในตลาดแห่งแรกของ 3 ประเทศผู้ผลิต

นายสุธี อินทรสกุล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะทำงานการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค เผยว่า การจัดตั้งตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (Regional Rubber Market : RRM) ร่วมกันระหว่าง 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย ซึ่งเปิดตลาดพร้อมกันไปในวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมานั้นตามมติที่ประชุมระดับรัฐมนตรีไตรภาคียาง (International Tripartite Rubber Council : ITRC)  ซึ่งแต่ละประเทศมีข้อกำหนด ระเบียบการซื้อขายยาง วิธีการซื้อขายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงมาตรฐานและชนิดของสินค้าร่วมกันโดยคุณภาพสินค้าประเภทยางแผ่นรมควันใช้มาตรฐาน Green book ส่วนยางแท่ง (Technically specified Rubber: TSR) ใช้มาตรฐานสากลในการควบคุมคุณภาพนอกจากนี้ตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาคได้กำหนดคุณสมบัติผู้ขายยางในตลาด โดยจะต้องมีโรงงานในการผลิตยางแผ่นรมควันและยางแท่งที่ผ่านการอนุมัติรับรอง (Approved factory list) จากตลาดยางสิงคโปร์ (SICOM)เพราะวงการค้ายางทั่วโลกต่างยอมรับใน Approved factory list ของ SICOM โดยมีกระบวนการตรวจสอบเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตและการคัดกรองบริษัทผู้เข้ามาขายยาง ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ค้าในตลาด

          
“ด้านการทำธุรกรรมนั้น ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องวางหลักประกันธนาคารในรูปของเงินสดหรือสินทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่า กรณีของผู้ขายสามารถใช้ยางที่มีอยู่จริงในโกดังเป็นหลักประกันแทนเงินสดได้ การจับคู่สัญญาในระบบจะใช้วิธีการจับคู่โดยอัตโนมัติ (Continuous auto matching)จะพิจารณาจากคำสั่งซื้อ-ขาย ที่มีการเสนอชนิดยาง ปริมาณยาง ท่าเรือส่งมอบตรงกัน รวมถึงราคาต่อกิโลกรัมซึ่งมีมูลค่าเป็นหน่วยดอลล่าร์สหรัฐโดยทั้งผู้ขายและผู้ขายมีความพึงพอใจในราคาที่ตรงกัน ทำให้เกิดการซื้อ – ขายยางในระบบอย่างยุติธรรม ทั้งนี้จะกำหนดให้มีการส่งมอบจริงภายใน 30 วันหลังจากการเปิดรับซื้อขายในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงมั่นใจได้ว่าตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาคเป็นตลาดที่เกิดการส่งมอบสินค้าจริง 100 เปอร์เซ็นต์”นายสุธี กล่าว

ประธานคณะทำงานฯ เผยข้อมูลหลังจากเปิดตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค RRM เป็นวันแรกว่า หลังจากเปิดตลาดวันแรก ผู้ซื้อขายยางส่วนมากจะเข้าสู่กระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกในตลาดเป็นหลัก ในวันนี้มีบริษัทเอกชนซึ่งอยู่ในรายชื่อการอนุมัติรับรองจากตลาดยางสิงคโปร์ (SICOM) แล้ว ทั้งสิ้น 5 ราย ได้แก่ บริษัท บีไรท์รับเบอร์ จำกัด บจก.เซาท์แลนด์รีซอร์ซMetalcoCo,Ltd. Oriental Rubber Products Co,Ltdและ บจก.เซาท์แลนด์รับเบอร์ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของตลาด RRM นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มสถาบันเกษตรกรที่สนใจเข้ามาขายยางในตลาด RRM อีกจำนวน 4 ราย ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด กลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ กลุ่มเกษตรกรทำสวนควนเมา และสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด โดยทั้ง 4 ราย เป็นสถาบันเกษตรกรชั้นนำของประเทศที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP จาก กยท.แล้ว และอยู่ระหว่างการเสนอรับรองจากคณะกรรมการอนุมัติผู้ขายเพิ่มเติมจากสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ ให้เข้ามาเป็นผู้ขายยางในตลาด RRMต่อไปได้

          
สำหรับ กยท. มีแนวทางสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการยางพาราประชารัฐ โดยมุ่งส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรผลิตยางให้มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน GMPซึ่งสถาบันเกษตรกรสามารถนำยางที่ผ่านมาตรฐานนี้ มาขายในตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาคได้ ถือเป็นการช่วยหาตลาดรองรับผลผลิตยางให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ส่งผลถึงรายได้ของกลุ่มสถาบันเกษตรกรที่จะเพิ่มสูงขึ้นด้วย จึงขอฝากถึงเกษตรกรให้ผลิตยางให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน เพื่อให้สามารถนำยางเข้ามาขายในตลาดนี้ได้ในอนาคต

“กยท. มั่นใจว่าการซื้อขายยางผ่านระบบตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาคนี้ จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการหาตลาดใหม่ให้กับผู้ประกอบการยางและสถาบันเกษตรกรได้ อีกทั้งเป็นการซื้อขายยางในราคาที่ยุติธรรม(Fair Price) ผู้ซื้อได้สินค้าที่มีมาตรฐานตรงกับความต้องการ ตลอดจนเป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของสถาบันเกษตรกรให้เกิดการรวมตัวกันแปรรูปยางที่มีคุณภาพผ่านรับมาตรฐาน GMP สามารถขายผ่านระบบ RRM ให้กับผู้ซื้อยางในตลาดต่างประเทศได้โดยตรง” นายสุธี กล่าวเพิ่มเติม
 

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 ก.ย. 2559 เวลา : 14:37:01

25-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 25, 2024, 11:55 am